Επιχειρήσεις

Στα 20,9 εκατ. ευρώ ο κύκλος εργασιών της MLS Innovation Inc


Ο κύκλος εργασιών της MLS Innovation Inc το 2018 ανήλθε σε 20,9 εκατ. ευρώ, με τα κέρδη, μετά από φόρους, να ανέρχονται σε 1,6 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 5,3 εκατ. ευρώ το 2018 (έναντι 5,6 εκατ. ευρώ πέρυσι). Τα κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε 0,1327 ευρώ. 

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ανήλθαν σε 5,9 εκατ. ευρώ, ενώ η καθαρή  θέση διαμορφώθηκε σε  25,8 εκατ. ευρώ.

Η MLS επεκτείνει τις δραστηριότητές της στο εξωτερικό με έμφαση στις αγορές των Βαλκανίων  (καταρχήν στη Σερβία, στην Κύπρο και τη Βουλγαρία) προσαρμόζοντας τις προϊοντικές κατηγορίες MLS Easy™, Smartphones και Tablets στην τοπική γλώσσα της εκάστοτε χώρας.
 
 Παράλληλα, ανακοίνωσε την ολοκλήρωσή της νέας Ευρωπαϊκής Πλατφόρμας Τεχνητής Νοημοσύνης και Αναγνώρισης φωνής (European MAIC™), την οποία προετοίμαζε τα τελευταία 2,5 χρόνια και αποτελεί το σημαντικότερο και μεγαλύτερο project που έχει υλοποιήσει η εταιρεία στην 30ετή ιστορία της. 
 
Στην Αμερική, οι αντίστοιχες πλατφόρμες -έξυπνες ψηφιακές βοηθοί- βρίσκονται ήδη σε σχεδόν 100 εκατ. Αμερικανικά σπίτια.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, από το λανσάρισμα της Alexa™ της Amazon™, τo 2015, μέχρι και σήμερα έχουν καταφέρει να αλλάξουν τη ζωή των Αμερικανών. Η Ευρωπαία MAIC™ αναπτύσσεται σε πολλές Ευρωπαϊκές γλώσσες, προσαρμοσμένη στην κουλτούρα, στη μουσική, στον πολιτισμό στις συνήθειες και τις παραδόσεις της εκάστοτε χώρας. Η νέα Πλατφόρμα τοποθετεί την MLS, ίσως στον πιο «καυτό»  χώρο της τεχνολογίας που πιθανότατα, τα επόμενα χρόνια, θα αλλάξει δραστικά και προς το καλύτερο την καθημερινότητα όλων μας.