Πολιτική

Σώζονται τριετίες και επιδόματα στη νέα ΕΓΣΣΕ


Στη διατήρηση των θεσμικών όρων εργασίας που θεσπίστηκαν με προηγούμενες Εθνικές Γενικές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας συμφώνησαν οι εργοδοτικοί φορείς και τα συνδικάτα, υπογράφοντας νέα ΕΓΣΣΕ. Διατηρούνται έτσι οι τριετίες, το επίδομα γάμου, ο 13ος-14ος μισθός (δώρα Χριστουγέννων- Πάσχα, επίδομα αδείας) και οι ρυθμίσεις για το 40ωρο εβδομαδιαίας εργασίας. Για τα μισθολογικά συμφωνήθηκε ότι εάν και όταν αρθούν οι επιβληθέντες το 2012 νομοθετικοί περιορισμοί, θα ξεκινήσουν αμέσως διαπραγματεύσεις για τον καθορισμό των μισθολογικών όρων της ΕΓΣΣΕ.

Σύμφωνα με τη νέα σύμβαση, εξακολουθούν να ισχύουν όλοι οι θεσμικοί όροι εργασίας που είχαν θεσπισθεί με ΕΓΣΣΕ, ή σε αντίστοιχες διαιτητικές αποφάσεις. Το επίδομα γάμου 10% διατηρείται σε ισχύ και χορηγείται σε όλους τους μισθωτούς - άνδρες και  γυναίκες - καθώς οι κοινωνικοί εταίροι συμφωνούν ότι έχει θεσμικό και καθολικό χαρακτήρα για όλους τους εργαζόμενους της χώρας.

Η νέα ΕΓΣΣΕ για το 2017 υπεγράφη  αφ’ ενός από τη ΓΣΕΕ ως εκπρόσωπο των εργαζομένων και αφ’ ετέρου από τον  ΣΕΒ, τη ΓΣΕΒΕΕ, την ΕΣΕΕ (Συνομοσπονδία Εμπορίου και τον ΣΕΤΕ (επιχειρήσεις του τομέα τουρισμού).
Στα τρία πρώτα και βασικότερα άρθρα αναφέρεται:

• Συμφωνείται ρητά ότι όλοι οι θεσμικοί όροι εργασίας, που θεσπίσθηκαν με τις προηγούμενες ΕΓΣΣΕ και τις αντίστοιχες Διαιτητικές Αποφάσεις, αποτελούν ενιαίο σύνολο και εξακολουθούν να ισχύουν.

• Υπερισχύουν  της νέας ΕΓΣΕΕ τυχόν ευνοϊκότεροι όροι εργασίας που προβλέπονται από νόμους, διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις, συλλογικές συμβάσεις, διαιτητικές αποφάσεις, εσωτερικούς κανονισμούς, έθιμα, πρακτική της επιχείρησης ή ατομικές συμβάσεις εργασίας.

• Τα συμβαλλόμενα μέρη ρητά συμφωνούν ότι, εάν κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας ΕΓΣΣΕ αρθεί με οποιονδήποτε τρόπο οποιαδήποτε περιοριστική διάταξη, που έχει επιβληθεί με νομοθετική παρέμβαση,  θα ξεκινήσουν άμεσες διαπραγματεύσεις για τον καθορισμό των μισθολογικών όρων της ΕΓΣΣΕ.

Σε άλλα άρθρα περιλαμβάνονται θεσμικές ρήτρες για ζητήματα των οποίων η κρισιμότητα έχει υποβαθμισθεί από τα μνημονιακά μέτρα, όπως:

1. Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία: Συγκεκριμένη πρόταση για Εθνική Στρατηγική για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία και συμφωνία για κοινό αίτημα προς το Υπουργείο Εργασίας για υιοθέτησή της.

2.  Αδήλωτη Εργασία: Επιβεβαίωση της συμφωνίας για την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας και της παραβατικότητας στην αγορά εργασίας, με κοινό αίτημα προς το Υπουργείο Εργασίας να σεβασθεί στην πράξη τις τριμερείς διαδικασίες που προβλέπει για την υλοποίηση και την εποπτεία του ο Οδικός Χάρτης για την Αδήλωτη Εργασία 2016-2019 με τη συμβολή της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας  (ILO).

3. Διακρίσεις, Ρατσισμός και Μισαλλοδοξία: Συμφωνία για ανάληψη νέων δράσεων για την καταπολέμηση των διακρίσεων στους χώρους εργασίας και δημόσια προτροπή εργαζομένων και εργοδοτών για έγκαιρη αναφορά των περιστατικών ρατσιστικής βίας στο Δίκτυο Καταγραφής, που έχει ιδρυθεί από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες και την Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου.

Εξαιτίας της πίεσης χρόνου από την περιορισμένη «μετενέργεια» και του αποτρεπτικού-απορρυθμιστικού πλαισίου, μέσα στο οποίο διεξήχθησαν (για άλλη μία χρονιά) οι συλλογικές διαπραγματεύσεις, δεν επιτεύχθηκε συμφωνία όλων των μερών για δύο ακόμη θεσμικά αιτήματα, που είχαν μπει στην ατζέντα για τη νέα ΕΓΣΣΕ του 2017.

Για τα ζητήματα αυτά η ΓΣΕΕ θα επιδιώξει να συνεχισθεί ο διάλογος, που άρχισε στις συλλογικές διαπραγματεύσεις για την ΕΓΣΣΕ του 2017. Εφόσον τελικά υπάρξει σύγκλιση απόψεων της ΓΣΕΕ με όλες τις εργοδοτικές οργανώσεις, να συνταχθεί ένα Πρόσθετο Πρωτόκολλο Συμφωνίας των συμβαλλόμενων στην ΕΓΣΣΕ μερών