Χρηστικά

Σε ρόλο Big Brother η Εφορία


Μπαράζ ελέγχων για πάταξη της φοροδιαφυγής και καταπολέμηση του λαθρεμπορίου. Ποιοι μπαίνουν στο στόχαστρο

Μπαράζ ελέγχων σε επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα σχεδιάζει για το 2016 η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, με στόχο την πάταξη της φοροδιαφυγής, την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου και την ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης. Το Επιχειρησιακό Σχέδιο της ΓΓΔΕ προβλέπει ότι θα διενεργηθούν 52.200 έλεγχοι από τις εφορίες και 51.180 έλεγχοι από τα τελωνεία. Πάντως, από τα φιλόδοξα σχέδια όμως πηγαίνουν πιο πίσω στον χρόνο με χαρακτηριστικό παράδειγμα το ηλεκτρονικό περιουσιολόγιο το οποίο δεν αναμένεται να λειτουργήσει πριν από το 2017.

Σύμφωνα με το Επιχειρησιακό Σχέδιο συνολικά το 2016 οι εισπράξεις προ επιστροφών φόρων τοποθετούνται στα 31,892 δισ. ευρώ. Οι επιστροφές φόρων τοποθετούνται στα 3,268 δισ. ευρώ και οι εισπράξεις από το ΦΠΑ στα 9,834 δισ. ευρώ. 

Για την πάταξη της φοροδιαφυγής, η ΓΓΔΕ έχει προγραμματίσει 400 ελέγχους από το Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. και τη βεβαίωση ποσού 900 εκατ. ευρώ από αυτούς, εκ των οποίων θα εισπραχτούν τα 405 εκατ. ευρώ και από αυτά τουλάχιστον 30 εκατ. ευρώ από τη διενέργεια ελέγχων τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών. Η ΓΓΔΕ έχει προγραμματίσει 600 ελέγχους από το Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π. και τη βεβαίωση ποσού 500 εκατ. ευρώ από αυτούς, εκ των οποίων θα εισπραχτούν τα 112,5 εκατ. ευρώ. 

Σύμφωνα με πρόγραμμα της ΓΓΔΕ η επέκταση του μητρώου τήρησης τραπεζικών λογαριασμών σε δανειακές συναλλαγές και χρηματιστηριακά προϊόντα θα γίνει μέχρι τις 31 Μαρτίου 2017. Εως τον Ιούνιο του επόμενου έτους θα συνδεθεί το μητρώο Taxis με το υπουργείο Εσωτερικών προκειμένου να παρακολουθεί αυτόματα τα στοιχεία μεταβολών στο ληξιαρχείο, ενώ ως τον Ιούνιο του 2017 θα έχει τεθεί σε εφαρμογή και το ηλεκτρονικό περιουσιολόγιο.

Ακόμη, το Επιχειρησιακό Σχέδιο προβλέπει τη διενέργεια 3.400 πλήρων ελέγχων από τις ΔΟΥ με βεβαίωση τουλάχιστον 1 δισ. ευρώ και διενέργεια 300 πλήρων ελέγχων από τις δημοσιές οικονομικές υπηρεσίες φορολογίας ανωνύμων εταιρειών Αθηνών, Πειραιά και Θεσσαλονίκης με βεβαίωση τουλάχιστον 200 εκατ. ευρώ.

Στην ίδια βάση προβλέπεται το 2016 η διενέργεια 15.700 μερικών ελέγχων από τις ΔΟΥ με βεβαίωση τουλάχιστον 1,3 δισ. ευρώ και διενέργεια 1.600 μερικών ελέγχων από τις δημοσιές οικονομικές υπηρεσίες φορολογίας ανωνύμων εταιρειών Αθηνών, Πειραιά και Θεσσαλονίκης με βεβαίωση τουλάχιστον 260 εκατ. ευρώ.

Η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων έχει προγραμματίσει τη διενέργεια τουλάχιστον 2.000 ελέγχων φορολογίας κεφαλαίου από τις ΔΥΟ και τουλάχιστον 25.000 μερικών επιτόπιων ελέγχων από τις εφορίες και τον εντοπισμό παραβάσεων τουλάχιστον στο 15% αυτών, αλλά και τη διενέργεια τουλάχιστον 3.000 στοχευμένων μερικών επιτόπιων ελέγχων από τις ίδιες, με εντοπισμό παραβατικότητας τουλάχιστον στο 40% αυτών. 

Ο προγραμματισμός περιλαμβάνει ακόμη, τη διενέργεια 200 υποθέσεων έρευνας φοροδιαφυγής και λαθρεμπορίου από τις Υπηρεσίες Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων εκ των οποίων 100 έρευνες θα αφορούν στην απάτη στον ΦΠΑ.

Η ΓΓΔΕ έχει σχεδιάσει τη διενέργεια 4 πολυμερών ελέγχων. Οι πολυμερείς έλεγχοι είναι συντονισμένες ενέργειες δύο ή περισσότερων χωρών για την τήρηση των φορολογικών υποχρεώσεων μιας ή περισσότερων επιχειρήσεων. Κατά πληροφορίες Βουλγαρία και Κύπρος θα είναι μεταξύ αυτών.

Ειδικό βάρος δίδεται στα ληξιπρόθεσμα χρέη, όπου τίθεται στόχος για συμμόρφωση των φορολογουμένων που εμφανίζουν για πρώτη φορά ληξιπρόθεσμες οφειλές, σε ποσοστό τουλάχιστον 42,5%, κατόπιν εφαρμογής κριτηρίων ανάλυσης κινδύνου και είσπραξη τουλάχιστον 28% των εν λόγω οφειλών.

Ελεγχοι σε τελωνεία

Το Επιχειρησιακό Σχέδιο προβλέπει τη διενέργεια 6.000 εκ των υστέρων ελέγχων εγγράφων στα Τελωνεία, αλλά και των παραστατικών εισαγωγών και εξαγωγών που δρομολογούνται «κατά δήλωση», με ποσοστό παραβατικότητας άνω του 1% στους ελέγχους αυτούς. Προβλέπει και τη διενέργεια 5.000 εκ των υστέρων τελωνειακών ελέγχων, με ποσοστό παραβατικότητας άνω του 6%. Τελωνεία, ΕΛ.Υ.Τ. Αττικής και Θεσσαλονίκης

Το Επιχειρησιακό Σχέδιο έχει συμπεριλάβει τη διεξαγωγή τουλάχιστον 21.000 εργασιών σχετικών με τη διασφάλιση της είσπραξης ΕΦΚ στον τομέα αλκοόλης και ποτών αλκοόλης και τη διεξαγωγή τουλάχιστον 32.000 εργασιών σχετικών με τη διασφάλιση της είσπραξης του ΕΦΚ στον τομέα καυσίμων.

Αλλά και η ίδια η φορολογική διοίκηση θα ελεγχθεί. Το Επιχειρησιακό Σχέδιο προβλέπει μεταξύ άλλων τη διενέργεια 40 ελέγχων περιουσιακής κατάστασης Προϊσταμένων Διευθύνσεων και Τμημάτων Εφοριών και τη διεξαγωγή 110 ελέγχων περιουσιακής κατάστασης υπαλλήλων. 

Βασικοί τομείς της ενίσχυσης των δημοσίων εσόδων για το 2016 αναμένεται να αποτελέσουν:

- Η διαμόρφωση και η υλοποίηση ενός αξιόπιστου πλαισίου στοχοθεσίας των εισπράξεων έναντι των ληξιπρόθεσμων και μη οφειλών. Ο καθορισμός είτε υψηλών (σε σχέση με την τρέχουσα οικονομική κατάσταση) είτε χαμηλών στόχων έχει αποφευχθεί, καθόσον πλήττουν την αξιοπιστία της φορολογικής διοίκησης με τις προκαλούμενες αρνητικές συνέπειές τους.

- Η δημιουργία του προφίλ κάθε οφειλέτη με όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες εντός και εκτός φορολογικής διοίκησης θα οδηγήσει σε μείωση του λειτουργικού κόστους της διαχείρισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών, με απώτερο στόχο την αποτελεσματική υποστήριξη της διαδικασίας λήψης αναγκαστικών μέτρων είσπραξης.

- Η συνεχιζόμενη επέκταση και ολοκλήρωση διαφόρων αυτοματοποιημένων διαδικασιών (η ενσωμάτωση είσπραξης εισφορών κοινωνικής ασφάλισης στη φορολογική διοίκηση, η επέκταση του ειδικού λογισμικού διενέργειας ηλεκτρονικών κατασχέσεων εις χείρας πιστωτικών ιδρυμάτων, η ηλεκτρονική είσπραξη οφειλόμενων ποσών από πωλήσεις ειδών που εκποιούνται από τη Δ.Δ.Δ.Υ. και η διασύνδεση με πληροφοριακά συστήματα εκτός του υπ. Οικονομικών).

Καταργούνται φοροαπαλλαγές

Ριζικές αλλαγές έρχονται στις φοροαπαλλαγές και στη φορολογία ακινήτων, όπως προανήγγειλε η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων με το Επιχειρησιακό Σχέδιο Δράσης. Η κατάργηση των φοροαπαλλαγών που δικαιούνται τα φυσικά πρόσωπα και η ριζική αναμόρφωση της φορολογίας ακινήτων, θα αναγκάσει τους φορολογούμενους να βάλουν εκ νέου βαθιά το χέρι στη τσέπη.

Ποιες φοροαπαλλαγές βρίσκονται στο στόχαστρο 

Οι φοροαπαλλαγές που βρίσκονται στο στο στόχαστρο είναι οι εξής: 

*Η μείωση του ετήσιου φόρου εισοδήματος που παρέχεται σε μισθωτούς και συνταξιούχους

*Η έκπτωση του 10% των εξόδων για δωρεές, ιατρική και φαρμακευτική περίθαλψη

*Οι απαλλαγές και εκπτώσεις από το φόρο εισοδήματος που αφορούν τους ανάπηρους

*Οι μειώσεις του φόρου εισοδήματος για τους κατοίκους των νησιών με πληθυσμό μέχρι 3.100 κατοίκους

Η κυβέρνηση προετοιμάζει νομοθετικές διατάξεις που θα προβλέπουν αυξήσεις στους συντελεστές υπολογισμού του κύριου ΕΝΦΙΑ, μείωση του αφορολόγητου ορίου του συμπληρωματικού ΕΝΦΙΑ από τις 300.000 ευρώ στις 150.000-200.000 ευρώ και αυξήσεις στους συντελεστές υπολογισμού του συμπληρωματικού ΕΝΦΙΑ.

Ετοιμάζονται επίσης νέες παρεμβάσεις στο νομοθετικό πλαίσιο για τις ρυθμίσεις οφειλών προς το Δημόσιο και η δημιουργία περιουσιολογίου μετατίθεται για το τέλος Ιουνίου του 2017, αναφέρει ο Ελεύθερος Τύπος.

Επιπλέον εξετάζεται η επέκταση των ηλεκτρονικών κατασχέσεων και στις θυρίδες των οφειλετών του Δημοσίου και συνολικά για το 2016 έχουν προγραμματιστεί 103.770 φορολογικοί και τελωνειακοί έλεγχοι.

 
Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις