Χρηστικά

Σε ποιους η Εφορία «απαγορεύει» γονικές παροχές και δωρεές


Ακόμη και αν έχουν υπαγάγει τις οφειλές τους σε ρυθμίσεις δεν τους χορηγεί αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας

Μπλόκο στις γονικές παροχές και στις δωρεές σε χιλιάδες φορολογούμενους επιβάλει η Εφορία, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να εκμεταλλευτούν την αύξηση του αφορολόγητου ορίου στο ποσό των 800.000 ευρώ, που ισχύει αναδρομικά τις 2 Οκτωβρίου 2021.

Ειδικότερα, το αφορολόγητο όριο αυξήθηκε από 150.000 ευρώ, σε 800.000 ευρώ για γονικές παροχές και για δωρεές προς συγγενείς πρώτης κατηγορίας, δηλαδή για συζύγους, πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, παιδιά, εγγόνια και γονείς. Πάνω από το αφορολόγητο αυτό ισχύει συντελεστής φόρου 10%.

Σημειώνεται ότι το αφορολόγητο όριο των 800.000 ευρώ αφορά τόσο την ακίνητη περιουσία όσο και την κινητή περιουσία και συγκεκριμένα αυτοκίνητα, σκάφη, μετοχές, ομόλογα, χρήματα.

Ωστόσο, για τις κληρονομιές περιουσιακών στοιχείων η κλίμακα διατηρείται, με το αφορολόγητο όριο να είναι στις 150.000 ευρώ και τους  συντελεστές φόρου 1%, για το τμήμα της αξίας της κληρονομούμενης περιουσίας από τα 150.000,01 έως τα 300.000 ευρώ, 5% για το τμήμα της αξίας της κληρονομούμενης περιουσίας από τα 300.000,01 έως τα 600.000 ευρώ και 10% για το τμήμα της αξίας της κληρονομούμενης περιουσίας πάνω από τα 600.000 ευρώ.

Ποιοι αποκλείονται από δωρεές και γονικές παροχές

Ωστόσο η αύξηση του αφορολόγητου ορίου, δεν αφορά όλους τους φορολογούμενους, αλλά μόνο όσους δεν χρωστάνε στην Εφορία.

Σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία, όσοι έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τις φορολογικές αρχές, ακόμη και αν έχουν υπαγάγει τις οφειλές τους αυτές σε ρυθμίσεις τμηματικής καταβολής και πληρώνουν κανονικά τις δόσεις, δεν μπορούν να λάβουν αποδεικτικά φορολογικής ενημερότητας.

Η… λεπτομέρεια αυτή, δεν επιτρέπει καμία μεταβίβαση περιουσιακού στοιχείου, ούτε σε γονείς ή σε παιδιά.

Για να μπορέσουν να μεταβιβάσουν περιουσιακά στοιχεία  θα πρέπει να βάλουν σε υποθήκη ένα ή περισσότερα ακίνητά τους, πράγμα δύσκολο και εκτός προγράμματος.

Ειδικότερα προβλέπεται ότι «στην περίπτωση της μεταβίβασης ακινήτου ή της σύστασης εμπράγματου δικαιώματος επʼ αυτού χωρίς τίμημα, δεν χορηγείται αποδεικτικό ενημερότητας, εφόσον η είσπραξη της οφειλής δεν είναι διασφαλισμένη».

Δηλαδή για να χορηγηθεί αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας και να ανάψει «πράσινο φως» για την πραγματοποίηση γονικής παροχής ή δωρεάς ακινήτου από φορολογούμενο με ληξιπρόθεσμα χρέη προς τις φορολογικές αρχές θα πρέπει η εξόφληση των χρεών να διασφαλιστεί με την υποχρεωτική εγγραφή υποθήκης σε κάποιο άλλο ακίνητό του.

Επίσης, τόσο η πάγια ρύθμιση όσο και οι ρυθμίσεις για τα κορονοχρέη και εκείνες των 100 και 120 δόσεων περιλαμβάνουν έναν όρο για τους οφειλέτες αποδέχονται να ρυθμίσουν τα χρέη τους για να πάρουν αποδεικτικά φορολογικής ενημερότητας και να ξεμπλοκάρουν εκκρεμείς υποθέσεις γονικών παροχών και δωρεών ακινήτων.

Σύμφωνα με τον συγκεκριμένο όρο, το Δημόσιο διατηρεί το δικαίωμα και μετά την υπαγωγή στη ρύθμιση:

  • Να μη χορηγεί στον οφειλέτη αποδεικτικό ενημερότητας για μεταβίβαση ακινήτου ή σύσταση εμπραγμάτου δικαιώματος επ' αυτού, ακόμη κι αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις χορήγησης του αποδεικτικού αυτού, εφόσον η οφειλή δεν είναι διασφαλισμένη με υποθήκη του ίδιου ή οποιουδήποτε άλλου ακινήτου 
  • Να εγγράφει υποθήκες σε περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη και των συνυποχρέων προσώπων, εφόσον η οφειλή δεν είναι διασφαλισμένη.

Κοντολογίς, κάθε φορολογούμενος ο οποίος χρωστά στην Εφορία και, ταυτόχρονα, θέλει να κάνει δωρεές ή γονικές παροχές, ακόμη κι αν έχει τακτοποιήσει τα χρέη του με ένταξή τους σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής, δεν μπορεί να ολοκληρώσει τις διαδικασίες της γονικής παροχής ή δωρεάς αν προηγουμένως δεν βάλει υποθήκη σε ένα ή περισσότερα ακίνητά του, μέχρι να εξοφλήσει το χρέος.

Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχετικά Άρθρα