Χρηστικά

Ρύθμιση για τακτοποίηση αυθαιρέτων σε δασικές εκτάσεις


Σε «τακτοποίηση» αυθαιρέτων που βρίσκονται μέσα σε δασικές εκτάσεις, προχωράει το υπουργείο Περιβάλλοντος. Πρόκειται για ρύθμιση που αφορά κτίσματα και συνοδευτικές εγκαταστάσεις που ανεγέρθηκαν σε δασικές εκτάσεις, για την ακρίβεια οικιστικές «πυκνώσεις» όπως τις αποκαλεί το ΥΠΕΝ.

Η ρύθμιση δίνει τη δυνατότητα τους ιδιοκτήτες των αυθαιρέτων να διατηρήσουν το δικαίωμα χρήσης τους για περίοδο 25 ή 40 ετών, ανάλογα με τη χρονολογία κατασκευής. Η ένταξη στη ρύθμιση προϋποθέτει την καταβολή, εκ μέρους του ιδιοκτήτη, ενός παράβολου 250 ευρώ που θα «συνοδεύεται» με πρόστιμο, το οποίο υπολογίζεται με κάποιες μεταβλητές, όπως το είδος του κτιρίου, ο περιβάλλον χώρος, οι συνοδευτικές εγκαταστάσεις και άλλα.

Η ρύθμιση προβλέπει ότι κτίσματα και συνοδευτικές εγκαταστάσεις που ανεγέρθηκαν έως και την 11η Ιουνίου του 1975 θα τακτοποιούνται για 40 χρόνια. Αντίστοιχα όσα χτίστηκαν μετά την επίμαχη ημερομηνία έως και τις 28 Ιουλίου του 2011, η τακτοποίηση θα έχει ισχύ για 25 έτη.

Διαβάστε επίσης