Διεθνή

Ρωσία: Σαρωτικές προτάσεις Κούντριν για τη δημόσια διοίκηση


Τις τελικές προτάσεις για τη μεταρρύθμιση της Δημόσιας Διοίκησης στη Ρωσία διατύπωσε το Κέντρο Στρατηγικών Μελετών, επικεφαλής του οποίου είναι ο πρώην υπουργός Οικονομικών της χώρας, Αλεξέι Κουντρίν και το οποίο συντάσσει το πρόγραμμα του επόμενου προέδρου. Μεταξύ άλλων ο Κουντρίν και οι συνεργάτες του προτείνουν στον επόμενο πρόεδρο της Ρωσίας (που αναμφίβολα θα είναι ο Βλαντίμιρ Πούτιν):

- μείωση κατά ένα τρίτο των κρατικών δαπανών που προβλέπει ο προϋπολογισμός για τη δημόσια διοίκηση

- να «εμβολιάσουν του δημοσίους υπαλλήλους με νέες αξίες»

- οι υπουργοί που δεν υλοποιούν τις μεταρρυθμίσεις να τιμωρούνται ακόμη και με απόλυση.

Ποιες είναι όμως οι «αξίες νέου τύπου» με τις οποίες πρέπει να εμβολιασθούν οι δημόσιοι υπάλληλοι; «Η ικανότητα να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες, να είναι ευσυνείδητοι και να ενδιαφέρονται για τους πολίτες», λέει το Κέντρο Στρατηγικών Μελετών, το οποίο προτείνει να επιταχυνθεί η ανταπόκριση των δημοσίων φορέων στα αιτήματα που υποβάλλουν οι πολίτες μέσα σε διάστημα 15 ημερών, όπως και να περιορισθούν οι αρνήσεις που παρατηρούνται όσον αφορά την επίλυση των προβλημάτων των πολιτών.

Εκτός των άλλων, το Κέντρο Στρατηγικών Μελετών προτείνει να αυξηθεί το επίπεδο της ψηφιοποίησης των διαφόρων διαδικασιών της δημόσιας διοίκησης από το 5-10% που είναι σήμερα στο 50%, καθώς και να αναληφθουν δράσεις ώστε να αυξηθεί από το 11% στο 40% το ποσοστό των πολιτών «που θεωρούν ότι φέρουν πλήρως ή σε σημαντικό βαθμό την ευθύνη για ό,τι συμβαίνει στην χώρα».

Σήμερα οι δαπάνες για τη δημόσια διοίκηση αποτελούν το 2,5% του ρωσικού προϋπολογισμού και όπως προτείνει του Κέντρο Στρατηγικών Μελετών, πρέπει να μειωθούν στο 1,74%.

Παράλληλα το Κέντρο Στρατηγικών Μελετών προτείνει στη ρωσική κυβέρνηση να ιδρύσει έναν φορέα στρατηγικής σημασίας ο οποίος θα ελέγχει την στρατηγική ανάπτυξη της χώρας, την υλοποίηση των κρατικών προγραμμάτων, θα παρακολουθεί του βασικούς δείκτες αποτελεσματικότητας ( Key Performance Indicators, KPI) και θα δημοσιοποιεί τα πορίσματα του.

Οι εμπειρογνώμονες πάντως του Κέντρου Στρατηγικών Μελετών θεωρούν ότι επικεφαλής του φορέα αυτού θα πρέπει να είναι κάποιος δημόσιος λειτουργός σε επίπεδο αντιπροέδρου της κυβέρνησης. Προτείνουν μάλιστα να υπάρχουν τέσσερις στρατηγικοί τομείς ανάπτυξης, που θα αφορούν την στρατηγική της εθνικής ασφάλειας, την στρατηγική της επιστημονικό-τεχνολογικής ανάπτυξης, την στρατηγική της χωροταξικής και οικονομικής ανάπτυξης, όπως και την θέσπιση ενός τριετούς μορατόριουμ για την εκπόνηση νέας στρατηγικής σε κάθε τομέα.

Πηγή: RBK / ΑΜΠΕ