Πολιτική

Ραβασάκι στην Τράπεζα της Ελλάδος για ξεχασμένη εισφορά, από την ΑΑΔΕ


Σε 45 εκατ. ευρώ ανέρχεται το ποσό που πρέπει να πληρώσει στο δημόσιο η Κεντρική Τράπεζα, μετά τη γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους

 

Ραβασάκι στην Τράπεζα της Ελλάδος για την πληρωμή φόρων του παρελθόντος ύψους 45 εκατ. ευρώ στέλνει προσεχώς η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

Πρόκειται για μια έκτακτη ενίσχυση του προϋπολογισμού του 2017, που θα συμβάλει στη διόγκωση του φετινού πρωτογενούς πλεονάσματος  του προϋπολογισμού.

Σύμφωνα με την γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, που εκδόθηκε τον περασμένο Ιούλιο, έγινε δεκτό - με ψήφους 25 υπέρ και 12 κατά -ότι η Τράπεζα της Ελλάδος όφειλε να καταβάλει για τις χρήσεις των ετών 2008 και 2009 την έκτακτη εισφορά που προβλεπόταν από τις διατάξεις των ν. 3808/2009 και 3845/2010. Είναι οι «έκτακτες εισφορές κοινωνικής ευθύνης» που επεβλήθησαν 2009 και το 2010 στα κέρδη των μεγάλων επιχειρήσεων τα οποία υπερέβαιναν τα 5 εκατ. ευρώ για τη χρήση του 2008 και τις 100.000 ευρώ για τη χρήση του 2009.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο κείμενο της γνωμοδότησης, το Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.) διενήργησε στις αρχές Σεπτεμβρίου 2016 μερικό επιτόπιο έλεγχο στην Τράπεζα της Ελλάδος για την χρήση του έτους 2008 και στο πλαίσιο του ελέγχου αυτού αποφάσισε να προβεί σε καταλογισμό της έκτακτης εισφοράς βάσει των διατάξεων του ν. 3808/2009. Ωστόσο, πριν προβεί στην ενέργεια αυτή αποφάσισε να απευθύνει σχετικό ερώτημα στην αρμόδια Διεύθυνση της Α.Α.Δ.Ε., η οποία εν συνεχεία το διαβίβασε στο Ν.Σ.Κ. για να γνωμοδοτήσει. 

Το Ν.Σ.Κ γνωμοδότησε κατά πλειοψηφία ότι «στα κέρδη της Τράπεζας της Ελλάδος επιβάλλεται η έκτακτη εισφορά που προβλέπεται από τις διατάξεις των ν.3808/2009 και 3845/2010».

Πληροφορίες αναφέρουν πως ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, θα κάνει αποδεκτή τη γνωμοδότηση του ΝΣΚ και θα αποσταλεί υπηρεσιακών στην ΤτΕ τη σχετική ειδοποίηση, για να αποδώσει στο Ελληνικό Δημόσιο ποσά έκτακτης εισφοράς ύψους 21,56 εκατ. ευρώ για τη χρήση του 2008 και 22,69 εκατ. ευρώ περίπου για τη χρήση του 2009 βάσει των κερδών που εμφάνισε η Τ.τ.Ε. στους αντίστοιχους ισολογισμούς και των κλιμάκων με τους οποίους υπολογίζονται οι εισφορές αυτές για τα συγκεκριμένα έτη.