Αγορές

Quest Συμμετοχών: Αγορά ιδίων μετοχών


 Η Quest Συμμετοχών Α.Ε. γνωστοποιεί ότι σύμφωνα με το άρθρο 16 του ΚΝ 2190/20, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και σύμφωνα με τους όρους του Κανονισμού 2273 / 2003 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και σε εκτέλεση της από 04/06/2014 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας και της από 07/01/2016 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, προέβη κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της 01/02/2016, μέσω της χρηματιστηριακής εταιρίας "Eurobank EFG Equities", σε αγορά 160 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 3,70 ευρώ και συνολική αξία συναλλαγής 595,51 ευρώ.

Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις