Επιχειρήσεις

Public: Ο απόλυτος προορισμός, υπεύθυνα


Με στόχο να αποτελούν τον απόλυτο προορισμό για τους καταναλωτές, τους εργαζόμενους και τους συνεργάτες τους, τα Public επιβεβαιώνουν διαρκώς τη δέσμευσή τους στην τήρηση των Αρχών του ΟΗΕ ως προϋπόθεση για το σύγχρονο τρόπο άσκησης της επιχειρηματικότητας. Οι Αρχές αυτές περιλαμβάνουν τους τομείς των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, των Συνθηκών Εργασίας, της καταπολέμησης της διαφθοράς, της προστασίας του περιβάλλοντος και της προάσπισης της Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Πρόσφατα τα καταστήματα Public παρουσίασαν την πρώτη έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης, η οποία έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις βασικές προδιαγραφές του ΟΗΕ.

Σε αυτή περιλαμβάνεται μία σειρά προγραμμάτων και δράσεων που υλοποίησε η εταιρεία το 2016 με επίκεντρο τους βασικούς άξονες: Ανθρώπινο Δυναμικό (προσλήψεις, εκπαίδευση, υγεία, παροχές), Κοινωνία (πρόσφυγες, παιδί, τοπικές κοινότητες), Αγορά & Πελάτες (ανάπτυξη δικτύου και online, εξυπηρέτηση πελατών), Περιβάλλον & Βιώσιμη Ανάπτυξη (προώθηση περιβαλλοντικής υπευθυνότητας εργαζομένων, συνεργατών και πελατών, ενίσχυση της εμπορικής διάθεσης προϊόντων που κατασκευάζονται με φιλικές προς το περιβάλλον τεχνολογίες).