Οικονομία

+1,2% οι εξαγωγές στο 10μηνο, μειώθηκαν τον Οκτώβριο


Σημαντική κάμψη σημείωσαν τον Οκτώβριο οι ελληνικές εξαγωγές και η συνολική αξία τους μειώθηκε κατά 9,1%. Μειωμένες ήταν και οι εισαγωγές. Οι μεταβολές αυτές οδήγησαν σε μείωση του εμπορικού ελλείμματος, το οποίο διευρύνθηκε όμως στο δεκάμηνο, λόγω μεγάλης αύξησης των εισαγωγών σ΄ αυτό το χρονικό διάστημα.

Η συνολική αξία των εξαγωγών τον Οκτώβριο ανήλθε σε 2.865,2 εκατ. ευρώ έναντι 3.152,2 εκατ. ευρώ τον ίδιο μήνα του έτους 2018. Χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 62 εκατ. ευρώ(+ 3,1%).

Η συνολική αξία των εισαγωγών διαμορφώθηκε σε 4.832,1 εκατ. ευρώ  έναντι 5.230,4 εκατ. ευρώ τον ίδιο μήνα του 2018 παρουσιάζοντας κάμψη 7,6%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 63,8 εκατ. ευρώ, δηλαδή 1,8%.

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου μειώθηκε κατά 5,4% και ανήλθε σε 1.966,9 εκατ. ευρώ, έναντι 2.078,2 εκατ. ευρώ (2.357,7 εκατ. δολάρια) τον αντίστοιχο περυσινό μήνα, έτους 2018 με πτώση 5,4%. Χωρίς τα πετρελαιοειδή το εμπορικό έλλειμμα αυξήθηκε οριακά (+0,1%).

Θετικά τα στοιχεία δεκαμήνου

Η συνολική αξία των εξαγωγών  κατά το 10μηνο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2019 διαμορφώθηκε σε 28.160,4 εκατ. ευρώ, έναντι 27.818,2 εκατ. στο αντίστοιχο περυσινό, παρουσιάζοντας αύξηση1,2%. Η αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση 4,9%.

Η συνολική αξία των εισαγωγών στο 10μηνο ήταν 46.656,2 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 3%. Χωρίς τα πετρελαιοειδή οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 6,9% στα 2.208,8 εκατ. ευρώ.

Το εμπορικό έλλειμμα στο 10μηνο ανήλθε σε 18.495,8 εκατ. ευρώ, από 17.469,3 εκατ. ευρώ πέρυσι. Χωρίς τα πετρελαιοειδή αυξήθηκε κατά 9,5% στα 1.310,1 εκατ. ευρώ.