Οικονομία

Πτώση 9,2% στις εμπορευματικές συναλλαγές της Ελλάδας


Η συνολική αξία των εισαγωγών - αφίξεων, κατά τον μήνα Ιούνιο 2020 ανήλθε στο ποσό των 3.957,7 εκατ. ευρώ (4.440,9 εκατ. δολάρια) έναντι 4.358,2 εκατ. ευρώ (4.907,3 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2019 παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ, 9,2%, όπως έκανε γνωστό η ΕΛΣΤΑΤ. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά το μήνα Ιούνιο 2020 παρουσίασε αύξηση κατά 54,3 εκατ. ευρώ, δηλαδή 1,6%, ενώ η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά το μήνα Ιούνιο 2020 παρουσίασε αύξηση κατά 49,9 εκατ. ευρώ, δηλαδή 1,5%, σε σχέση με τον μήνα Ιούνιο 2019.

Η συνολική αξία των εισαγωγών - αφίξεων κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Ιουνίου 2020 ανήλθε στο ποσό των 23.619,2 εκατ. ευρώ (25.959,9 εκατ. δολάρια) έναντι 27.907,7 εκατ. ευρώ (31.425,6 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2019, παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ 15,4%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε μείωση κατά 1.630,4 εκατ. ευρώ, δηλαδή 7,9%. και η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε μείωση κατά 1.569,9 εκατ. ευρώ, δηλαδή 7,7%, σε σχέση με το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Ιουνίου 2019.

Η συνολική αξία των εξαγωγών - αποστολών κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Ιουνίου 2020 ανήλθε στο ποσό των 14.806,0 εκατ. ευρώ (16.369,0 εκατ. δολάρια) έναντι 16.845,9 εκατ. ευρώ (19.081,5 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2019, παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ 12,1%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε μείωση κατά 25,2 εκατ. ευρώ, δηλαδή 0,2% και η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε μείωση κατά 7,0 εκατ. ευρώ, δηλαδή 0,1%, σε σχέση με το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Ιουνίου 2019.

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Ιουνίου 2020 ανήλθε σε 8.813,2 εκατ. ευρώ (9.590,9 εκατ. δολάρια) έναντι 11.061,8 εκατ. ευρώ (12.344,1 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2019, παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ, 20,3%. Το αντίστοιχο μέγεθος χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε μείωση κατά 1.605,2 εκατ. ευρώ, δηλαδή 17,9% και το αντίστοιχο μέγεθος χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε μείωση κατά 1.562,9 εκατ. ευρώ, δηλαδή 17,7%.

Η συνολική αξία των εξαγωγών - αποστολών, κατά τον μήνα Ιούνιο 2020 ανήλθε στο ποσό των 2.548,9 εκατ. ευρώ (2.877,1 εκατ. δολάρια) έναντι 2.787,0 εκατ. ευρώ (3.157,0 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2019 παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ, 8,5%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά το μήνα Ιούνιο 2020 παρουσίασε αύξηση κατά 125,7 εκατ. ευρώ δηλαδή 6,5% και η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά το μήνα Ιούνιο 2020 παρουσίασε αύξηση κατά 129,5 εκατ. ευρώ, δηλαδή 6,8%, σε σχέση με τον μήνα Ιούνιο 2019.

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου κατά τον μήνα Ιούνιο 2020 ανήλθε σε 1.408,8 εκατ. ευρώ (1.563,8 εκατ. δολάρια) έναντι 1.571,2 εκατ. ευρώ (1.750,3 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2019, παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ, 10,3%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά τον μήνα Ιούνιο 2020 παρουσίασε μείωση του ελλείμματος κατά 71,4 εκατ. ευρώ, δηλαδή 5,0%, ενώ η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά το μήνα Ιούνιο 2020 παρουσίασε μείωση κατά 79,6 εκατ. ευρώ, δηλαδή 5,6% σε σχέση με τον μήνα Ιούνιο 2019.