Οικονομία

Ψάχνει νέα στέγη η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς


Από νωρίς, ξεκίνησε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, τη διαδικασία για τη μεταστέγασή της, με πρώτη προσπάθεια αυτή της εξεύρεσης ενός ελεύθερου και κατάλληλου δημοσίου κτηρίου. Για το λόγο αυτό απευθύνθηκε στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για το κτήριο επί της οδού Κολοκοτρώνη, στο οποίο στεγαζόταν το πρώην ΤΣΜΕΔΕ. Μέχρι σήμερα ουδεμία απάντηση έχει λάβει για την εκδήλωση ενδιαφέροντος της.

Στη συνέχεια, όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, προκηρύχθηκε διαγωνισμός για εξέρευση κτηρίου και αυτός κατακυρώθηκε στο ΣΥΝΕΓΓΥΗΤΙΚΟ, το οποίο ήταν και το μοναδικό που κατέθεσε προσφορά στον εν λόγω διαγωνισμό.

Μετά την κατακύρωση, υπεγράφη συμφωνητικό και εν συνεχεία ανέκυψαν ζητήματα σχετικά με τις υποχρεώσεις του ΣΥΝΕΓΓΥΗΤΙΚΟΥ σχετικά με την παράδοση του κτηρίου για χρήση γραφείων.

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στο διάστημα αυτό ζήτησε και έλαβε προσωρινή μελέτη για την προβλεπόμενη δαπάνη μετεγκατάστασής της στο νέο κτήριο, η οποία δαπάνη θα ξεπερνούσε το ποσό του 1.000.000 ευρώ και για το λόγο αυτό το συγκεκριμένο έργο εντάσσεται στην κατηγορία των δημοσίων έργων, με προοπτική αποπεράτωσης, λόγω των διαδικασιών για τα δημόσια έργα, σχεδόν τα 2,5 έτη.

Η υπόθεση της μίσθωσης του νέου κτηρίου βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη.

Τονίζεται στην ανακοίνωση, ότι το μίσθωμα που κατέβαλε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για το κτήριο που ήδη στεγάζεται ανερχόταν στο ποσό των 115.000 ευρώ, στα προ κρίσης επίπεδα και δια νόμου, στο πέρασμα των ετών, μειώθηκε στο ποσό των 46.000 ευρώ.

Μετά τη λήξη της μισθωτικής σχέσης για το κτήριο που στεγάζεται σήμερα η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, αυτή καταβάλλει πλέον στους ιδιοκτήτες του κτηρίου αποζημίωση χρήσης, το ποσό της οποίας διαμορφώθηκε ελεύθερα, κατόπιν συμφωνίας των συμβαλλομένων μερών.