Οικονομία

Υπερτριπλάσιο του στόχου το πρωτογενές πλεόνασμα, 3,1 δισ στο 8μηνο


Αυξήθηκαν τα δημόσια έσοδα, συνεχίζεται το "νοικοκύρεμα" στις δαπάνες

Ιδιαίτερα θετικές είναι οι δημοσιονομικές επιδόσεις στο οκτάμηνο, καθώς υπερκαλύπτονται όλοι οι βασικοί στόχοι. Το πρωτογενές πλεόνασμα είναι υπερτριπλάσιο του στόχου, τα δημόσια έσοδα υπερβαίνουν την αντίστοιχη πρόβλεψη κατά 1 δισ. ευρώ, ενώ συνεχίζεται η περιστολή των κρατικών δαπανών. Οι επιδόσεις αυτές διεκολύνουν την προσπάθεια της κυβέρνηση να πείσει τους δανειστές ότι δεν χρειάζεται να γίνουν οι συμφωνημένες μειώσεις συντάξεων από την 1η Ιανουαρίου.

 Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Οικονομικών, το πρωτογενές πλεόνασμα διαμορφώθηκε σε 3,1 δισ. ευρώ στο 8μηνο, έναντι στόχου για 917 εκατ. ευρώ

Τα καθαρά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού υπερέβησαν κατά 3% τον στόχο και ανήλθαν σε 31.851 εκατ. ευρώ. Υπερκάλυψαν επίσης κατά 3,7% τον στόχο τα έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού, που ανήλθαν σε 30.417 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 1.085 εκατ. ευρώ.

Οι επιστροφές εσόδων (εξαιρουμένων των επιστροφών από το πρόγραμμα εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών) ανήλθαν σε 2.564 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας  μείωση κατά 402 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (2.965 εκατ. ευρώ). 

Τα έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 1.435 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 166 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Ειδικότερα, τον Αύγουστο 2018 το σύνολο των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε στα 4.463 εκατ. ευρώ αυξημένο κατά 606 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον μηνιαίο στόχο.

Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 4.365 εκατ. ευρώ, αυξημένα έναντι του μηνιαίου στόχου κατά 576 εκατ. ευρώ. 
Τα έσοδα του ΠΔΕ ανήλθαν σε 98 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 30 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Οι επιστροφές εσόδων του Αυγούστου 2018 (εξαιρουμένων των επιστροφών από το πρόγραμμα εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών) ανήλθαν σε 234 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση κατά 68 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου (302 εκατ. ευρώ). 

Τι γίνεται με τις δαπάνες

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο Ιανουαρίου - Αυγούστου 2018 ανήλθαν στα 33.089 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 1.227 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (34.316 εκατ. ευρώ). Ειδικότερα, οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 31.612 εκατ. ευρώ και είναι μειωμένες κατά 304 εκατ. Ευρώ έναντι του στόχου. Μειωμένες έναντι του στόχου ήταν κυρίως οι δαπάνες για εξοπλιστικά προγράμματα ΥΠΕΘΑ κατά 159 εκατ. ευρώ και οι επιδοτήσεις γεωργίας κατά 92 εκατ. ευρώ.

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού παρουσιάζονται αυξημένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2017 κατά 386 εκατ. ευρώ. Έχουν καταβληθεί επιπλέον 218 εκατ. ευρώ για το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης και 230 εκατ. ευρώ για οικογενειακά επιδόματα.

Οι δαπάνες του ΠΔΕ διαμορφώθηκαν σε 1.477 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας μείωση έναντι του στόχου κατά 923 εκατ. ευρώ.

Ειδικά για τον μήνα Αύγουστο oι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 4.097 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 536 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου, ενώ oι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 3.853 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 370 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου. Οι δαπάνες του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 244 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες έναντι του μηνιαίου στόχου κατά 166 εκατ. ευρώ.