Χρηστικά

Πρόσβαση των εργαζομένων στην ΕΡΓΑΝΗ


Για πρώτη φορά θα μπορούν να τσεκάρουν εάν η σύμβαση και το καθεστώς εργασίας τους είναι το ίδιο με εκείνο που έχουν υπογράψει

Μπλόκο στη μαύρη και ανασφάλιστη εργασία επιχειρεί το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας το οποίο περιέχει τη ρύθμιση των 120 δόσεων των χρεών προς τα Ταμεία.

Η συγκεκριμένη νομοθετική παρέμβαση, εκτός από την ρύθμιση των οφειλών περιέχει και αλλαγές στα εργασιακά. Μία εξ αυτών αφορά στη δυνατότητα πρόσβασης των εργαζομένων στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, στο οποίο οι εργοδότες κοινοποιούν υποχρεωτικά τις συμβάσεις εργασίας των υπαλλήλων τους, που περιέχουν το είδος της απασχόλησης (πλήρης μερική, εκ περιτροπής), το ωράριο εργασίας, τις αμοιβές και τις υπερωρίες.

Η ΕΡΓΑΝΗ, αποτελεί ένα εργαλείο στα χέρια του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ), κατά τους ελέγχους που πραγματοποιεί στις επιχειρήσεις προκειμένου να διακριβώσει το καθεστώς απασχόλησης των εργαζομένων.

Μέχρι τώρα, πρόσβαση στο σύστημα έχουν μόνο οι επιχειρήσεις και μόνο για να κοινοποιούν τα στοιχεία που αφορούν στους εργαζόμενους που απασχολούν.
Στο εξής, τη δυνατότητα πρόσβασης αποκτούν και οι εργαζόμενοι, με διάταξη του επερχόμενου νομοσχεδίου, με το οποίο τίθεται σε ισχύ η ρύθμιση των 120 δόσεων των χρεών προς τα Ταμεία. Το συγκεκριμένο άρθρο υπό τον τίτλο «Πρόσβαση εργαζομένων στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ», προβλέπει ότι «με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζεται ο τρόπος απόκτησης πρόσβασης, τα δεδομένα στα οποία παρέχεται πρόσβαση και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της».

Αυτό σημαίνει ότι ο εργαζόμενος θα μπορεί να εισέρχεται στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, με διαδικασία που καθοριστεί και να βλέπει τα προσωπικά στοιχεία της σύμβασης του και τον τρόπο που τον έχει καταχωρήσει ο εργοδότης στο ηλεκτρονικό σύστημα.

Θα τσεκάρει δηλαδή, τις ώρες εργασίας για τις οποίες έχει καταχωρηθεί στο οργανόγραμμα της επιχείρησης, τον μισθό, τις υπερωρίες του, την ασφάλισή του κ.λπ. Εάν διαπιστώσει ότι «κάτι δεν πάει καλά» δηλαδή όσα έχει συμφωνήσει και έχει υπογράψει η επιχείρηση δεν ανταποκρίνονται στα όσα δηλώνονται στην ΕΡΓΑΝΗ, τότε θα έχει τη δυνατότητα να ζητήσει εξηγήσεις και βέβαια να καταγγείλει τον εργοδότη στο ΣΕΠΕ.

Η ρύθμιση αποτελεί μία ακόμη διασφάλιση απέναντι στην εργοδοτική αυθαιρεσία, ειδικά σε επιχειρήσεις που άλλα δηλώνουν στην ΕΡΓΑΝΗ και άλλα εφαρμόζουν στην πράξη.

Οι κυριότερες παραβάσεις στην εργατική νομοθεσία, αφορούν στη εργασία με πλήρη απασχόληση, αλλά δηλώνεται ως μερική απασχόληση και φυσικά μερική ασφάλιση. Έτσι ο εργοδότης επωφελείται και από την πληρωμή λιγότερων εισφορών, αλλά και κατεβάζει τον πήχη των καθαρών εσόδων της επιχείρησης.

Διαβάστε επίσης