Υγεία

Επιτροπή Ανταγωνισμού: Πρόστιμο 3 εκατ. στην GSK για κατάχρηση θέσης


Ποινή 2.919.378 ευρώ επέβαλε η Επιτροπή Ανταγωνισμού στις εταιρείες GlaxoSmithKline ΑΕΒΕ και τη μητρική της GlaxoSmithKline PLC για κατάχρηση της δεσπόζουσας θέσης στην αγορά φαρμάκων κατά της ημικρανίας. 

Η Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού, με απόφασή της, έκρινε ότι οι εταιρίες καταχράστηκαν τη δεσπόζουσα θέση τους στην αγορά των αντιημικρανικών φαρμάκων για την αντιμετώπιση της οξείας κρίσης της ημικρανίας, στην οποία εντάσσεται το φάρμακο IMIGRAN, για το χρονικό διάστημα από το Νοέμβριο του 2000 έως και το 2004, με στόχο τον περιορισμό των παράλληλων εξαγωγών.  

Όπως υπογραμμίζεται, η Επιτροπή Ανταγωνισμού επέβαλε πρόστιμο συνολικού ύψους 1.168.343  ευρώ (κατά πλειοψηφία) για την προαναφερόμενη παράβαση αναφορικά με το φάρμακο IMIGRAN και για το ανωτέρω χρονικό διάστημα και (ομοφώνως) για την παράβαση των ίδιων διατάξεων ως προς το φάρμακο LAMICTAL, την οποία διαπίστωσε με αποφάσεις του το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών, για τα χρονικά διαστήματα Νοεμβρίου 2000 έως Φεβρουαρίου 2001 και από 20 Απριλίου 2001 έως 19 Μαρτίου 2002.

Με την ίδια απόφασή, η Επιτροπή έκρινε ότι δεν συνιστούν εκδήλωση της ανωτέρω καταχρηστικής πρακτικής τα περιστατικά άρνησης ικανοποίησης των παραγγελιών ορισμένων φαρμακεμπορικών επιχειρήσεων για το ιδιοσκεύασμα IMIGRAN, στις περιπτώσεις που οι ποσότητες των εν λόγω παραγγελιών ήταν δυσανάλογες προς εκείνες που πωλούσαν οι ανωτέρω εταιρίες για να ικανοποιήσουν τις ανάγκες της ελληνικής αγοράς και, συνεπώς, ασυνήθεις βάσει των προηγούμενων εμπορικών σχέσεων των μερών και των αναγκών της εθνικής αγοράς, σύμφωνα με τα κριθέντα στην ανωτέρω απόφαση του ΔΕΚ. 

Η Επιτροπή έκρινε ότι δεν προέκυψαν ικανά στοιχεία περί του ότι οι ανωτέρω εταιρίες κατέχουν δεσπόζουσα θέση στην αγορά στην οποία εντάσσεται το φάρμακο SEREVENT, δηλαδή στην αγορά των φαρμάκων για παθήσεις του αναπνευστικού συστήματος στην κατηγορία των εκλεκτικών διεγερτών μακράς διαρκείας, σύμφωνα με το naftemporiki.gr.

«Η Επιτροπή προσδιόρισε ομοφώνως ότι ο χρόνος κατά τον οποίο οι ανωτέρω εταιρίες δεν συμμορφώθηκαν με την απόφαση ασφαλιστικών μέτρων 193/ΙΙΙ/2001 της Επιτροπής Ανταγωνισμού, όπως δέχθηκε με αποφάσεις του το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών, εκτείνεται από 08 Αυγούστου 2001 έως 26 Σεπτεμβρίου 2001 και από 23 Νοεμβρίου 2001 έως 01 Σεπτεμβρίου 2006 και προσδιόρισε κατά πλειοψηφία το συνολικό ύψος της χρηματικής ποινής σε βάρος των ανωτέρω εταιριών σε 2.919.378  ευρώ» καταλήγει.