Χρηστικά

Πρόστιμα έως €20.000 για «κρυμμένα» ακίνητα


Ειδική υπηρεσία της ΑΑΔΕ τσεκάρει τα ακίνητα που δηλώνονται «κλειστά», αλλά ενοικιάζονται μέσω πλατφορμών τύπου Airbnb

Με πρόστιμα μέχρι και 20.000 ευρώ καθώς και με άλλες κυρώσεις κινδυνεύουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων που θα αποκρύψουν από την εφορία εισοδήματα από ακίνητα.

Στο στόχαστρο μπαίνουν ειδικότερα, όσοι ενοικιάζουν τα ακίνητά τους μέσω των πλατφορμών τύπου Airbnb, καθώς αποκαλύπτεται ότι αρκετοί εξ αυτών δεν τα δηλώσουν στην εφορία ή δεν δηλώνουν το σύνολο των εισοδημάτων που εισπράττουν.

Η νομοθεσία προβλέπει ήδη ότι μικτά συνεργεία ελέγχου της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, του υπουργείου Τουρισμού και της Οικονομικής Αστυνομίας θα πραγματοποιούν  ελέγχους για τον εντοπισμό ιδιοκτητών που εκμισθώνουν τα ακίνητά τους, χωρίς να υποβάλλουν τις σχετικές δηλώσεις, μέσω ηλεκτρονικών διασταυρώσεων από ίδιες ή τρίτες πηγές, με κάθε πρόσφορο μέσο, ή και με μικτά συνεργεία ελέγχου.

Ως παραβάσεις θεωρούνται οι παρακάτω:
α. Παράλειψη εγγραφής στο «Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής».
β. Μη εμφανή αναγραφή του αριθμού εγγραφής στο «Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής» στην ανάρτηση του «Ακινήτου» στις ψηφιακές πλατφόρμες καθώς και σε κάθε άλλο μέσο προβολής.
γ. Μη εμφανή αναγραφή του αριθμού του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας (Ε.Σ.Λ.) στην ανάρτηση του «Ακινήτου» στις ψηφιακές πλατφόρμες καθώς και σε κάθε άλλο μέσο προβολής, από τους «Διαχειριστές» για τους οποίους δεν υπάρχει υποχρέωση εγγραφής στο «Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής».

Δηλαδή, όσοι εκμεταλλεύονται τα ακίνητά τους μέσω των πλατφορμών διαμοιρασμού, μια τάση που έχει αναπτυχθεί ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, υποχρεούνται αφενός να το  δηλώσουν στην ΑΑΔΕ, στην ειδική εφαρμογή, αφετέρου να δηλώνουν το πραγματικό μίσθωμα που εισπράττουν.

Οι έλεγχοι είναι εκτεταμένοι, καθώς ειδική υπηρεσία της ΑΑΔΕ τσεκάρει τις πλατφόρμες και διασταυρώνει στοιχεία ακινήτων τα οποία εμφανίζονται «κλειστά», ώστε να αποκαλύψει όσους ενώ δηλώνουν τα ακίνητά τους ότι δεν χρησιμοποιούνται εντούτοις τα ενοικιάζουν είτε με την κανονική μέθοδο είτε μέσω πλατφορμών και αποκρύπτουν τα έσοδα.

Υπενθυμίζεται ότι  τα εισοδήματα από ενοίκια ή από Airbnb φορολογούνται με την ακόλουθη κλίμακα:

  • 15% μέχρι το επίπεδο ετησίου εισοδήματος 12.000 ευρώ.
  • 35% στο τμήμα ετησίου εισοδήματος από τα 12.001 έως τα 35.000 ευρώ.
  • 45% στο τμήμα ετησίου εισοδήματος πάνω από τα 35.000 ευρώ.

Τα πρόστιμα

Τα πρόστιμα είναι ιδιαίτερα αυστηρά καθώς, για τις ακόλουθες παραβάσεις προβλέπονται συγκεκριμένα:
α. Παράλειψη εγγραφής στο «Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής».
β. Μη εμφανή αναγραφή του αριθμού εγγραφής στο «Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής» στην ανάρτηση του «Ακινήτου» στις ψηφιακές πλατφόρμες καθώς και σε κάθε άλλο μέσο προβολής.
γ. Μη εμφανή αναγραφή του αριθμού του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας (Ε.Σ.Λ.) στην ανάρτηση του «Ακινήτου» στις ψηφιακές πλατφόρμες καθώς και σε κάθε άλλο μέσο προβολής, από τους «Διαχειριστές» για τους οποίους δεν υπάρχει υποχρέωση εγγραφής στο «Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής», επιβάλλεται αυτοτελές διοικητικό πρόστιμο ύψους 5.000 ευρώ στους «Διαχειριστές».

Από τη διαπίστωση της παράβασης ο «Διαχειριστής» υποχρεούται εντός (15) δεκαπέντε ημερολογιακών ημερών να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες συμμόρφωσης.

Σε περίπτωση που διαπιστώνεται εκ νέου διάπραξη της ίδιας παράβασης εντός ενός έτους από την έκδοση της πράξης επιβολής του προστίμου και εφόσον έχει παρέλθει το δεκαπενθήμερο εντός του οποίου θα έπρεπε να συμμορφωθεί, το πρόστιμο επιβάλλεται στο διπλάσιο ήτοι 10.000 ευρώ (5.000Χ2=10.000 ευρώ).

Στην περίπτωση κάθε επόμενης ίδιας παράβασης, το πρόστιμο επιβάλλεται στο τετραπλάσιο του αρχικώς επιβληθέντος, δηλαδή 20.000 ευρώ (5.000 Χ 4 = 20.000).

Επίσης, σε περίπτωση μη υποβολής ή υποβολής ανακριβούς «Δήλωσης Βραχυχρόνιας Διαμονής» επιβάλλεται στον «Διαχειριστή» πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο του μισθώματος όπως αυτό εμφανίζεται στην ψηφιακή πλατφόρμα κατά την ημέρα που πραγματοποιείται ο έλεγχος.
Σε περίπτωση εκπρόθεσμης «Δήλωσης Βραχυχρόνιας Διαμονής» επιβάλλεται αυτοτελές διοικητικό πρόστιμο ύψους 100 ευρώ.

Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Διαβάστε επίσης