Χρηστικά

Προσωρινές επικουρικές 50% και προκαταβολή εφάπαξ


Εκκρεμούν τώρα 87.591 επικουρικές και 36.064 εφάπαξ

 Με χορήγηση προσωρινών επικουρικών συντάξεων και προκαταβολή μέρους του εφάπαξ σχεδιάζει να αντιμετωπίσει η κυβέρνηση το πρόβλημα των πάνω από 120.000 δικαιούχων που συνταξιοδοτήθηκαν τα τελευταία χρόνια, αλλά  δεν έχουν λάβει ακόμα αυτές τις παροχές.

Στο σχέδιο που εξετάζεται από το κυβερνητικό επιτελείο προβλέπεται η έκδοση και η χορήγηση προσωρινών επικουρικών συντάξεων που θα αντιστοιχούν στο 50% της υπολογιζόμενης πλήρους και η  άμεση καταβολή του προϋπολογιζόμενου εφάπαξ.

Με τον τρόπο αυτό θα βοηθηθούν οικονομικά δεκάδες χιλιάδες συνταξιούχοι και παράλληλα θα διευκολυνθεί το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (ΕΤΕΑΕΠ), ώστε να μην έχει μελλοντικά συσσωρευμένες υποχρεώσεις για συντάξεις παρελθόντων ετών και εφάπαξ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Εργασίας, εκκρεμούν τώρα 87.591 επικουρικές και 36.064 εφάπαξ, που δεν καταβάλλονται ώσπου να ολοκληρωθεί η επεξεργασία των στοιχείων τους και η εξέταση των σχετικών φακέλων.

Για να αντιμετωπισθεί το πρόβλημα, το υπουργείο ετοιμάζει ένα σχέδιο που προβλέπει:

  • Όταν κάποιος συνταξιούχος καταθέτει τα δικαιολογητικά του για επικουρική σύνταξη ή /και για εφάπαξ , μόλις οι αρμόδιες υπηρεσίες κρίνουν  ότι είναι πλήρης ο φάκελος, θα εγκρίνουν τη χορήγηση προσωρινής σύνταξης, ή την καταβολή μέρους του εφάπαξ.
  • Η προσωρινή σύνταξη και το προκαταβαλλόμενο εφάπαξ θα αντιστοιχούν στο 50% της μέσης επικουρικής σύνταξης και του μέσου εφάπαξ που δίνει ο συγκεκριμένος τομέας του ΕΤΕΑΕΠ.

Το κυβερνητικό επιτελείο θέλει να προχωρήσει άμεσα η εφαρμογή αυτού του σχεδίου, ενόψει και την προοπτικής το ΕΤΕΑΕΠ να έχει μελλοντικά  αυξημένες υποχρεώσεις, λόγω αναπροσαρμογής  των επικουρικών κατ’ εφαρμογή των αποφάσεων του ΣτΕ με τις οποίες κρίθηκαν αντισυνταγματικές οι περικοπές του 2016.

Διαβάστε επίσης