Ενέργεια

Προσωπικό για την κατασκευή του IGB στην Κομοτηνή ψάχνει η Αβαξ


Την κατασκευή του Αγωγού Φυσικού Αερίου (IGB) από την Κομοτηνή έως τη Stara Zagora της Βουλγαρίας, ανέλαβε ο Όμιλος ΑΒΑΞ, αναζητώντας προσωπικό σε συνεργασία με τον ΟΑΕΔ, ώστε να καλύψει τις προσωρινές ανάγκες της κατασκευής.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, αναζητείται προσωπικό με τις παρακάτω ειδικότητες και προσόντα:

Μηχανικοί (Πολιτικοί Μηχανικοί & Μηχανολόγοι)

 • Πτυχιούχοι ΑΕΙ/ΤΕΙ Πολιτικών Μηχανικών ή Μηχανολόγων Μηχανικών.
 • Επιθυμητή προϋπηρεσία σε κατασκευή δικτύων (αποχετεύσεις, υδροδοτήσεις, ηλεκτρολογικά, κ.λπ.), ή σε έργα Φυσικού Αερίου, Πετρελαϊκά.
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις.
 • Απαραίτητη γνώση της αγγλικής γλώσσας και Η/Υ.
 • Γνώση της βουλγαρικής γλώσσας θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν.
 • Διοικητικοί Υπάλληλοι

Πτυχιούχοι ΑΕΙ/ΤΕΙ ή άλλου εκπαιδευτικού ιδρύματος

 • Επιθυμητή προϋπηρεσία σε διάφορες διοικητικές υπηρεσίες.
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις.
 • Απαραίτητη γνώση της αγγλικής γλώσσας και Η/Υ.
 • Γνώση της βουλγαρικής γλώσσας θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν.
 • Χειριστές Διαφόρων Μηχανημάτων

Άδεια εργασίας – Δίπλωμα Χειριστή

 • Απολυτήριο Λυκείου ή ισάξιου τίτλου σπουδών αναγνωρισμένου από το δημόσιο.
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις.
 • Επιθυμητή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση.
 • Γνώση της αγγλικής γλώσσας θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν.

Εργοδηγούς

 • Επιθυμητή προϋπηρεσία σε κατασκευή δικτύων (αποχετεύσεις, υδροδοτήσεις, ηλεκτρολογικά, κ.λπ.), ή σε έργα Φυσικού Αερίου, Πετρελαϊκά.
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις.
 • Γνώση της αγγλικής γλώσσας θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν.

Οδηγούς

 • Επαγγελματικό δίπλωμα οδήγησης Β’ ή Γ’ κατηγορίας.
 • Επιθυμητή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση.
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις.
 • Γνώση της αγγλικής γλώσσας θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν.

Ηλεκτροσυγκολλητές Α&Β

 • Άδεια Α’ Τάξης.
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις.
 • Επιθυμητή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση τουλάχιστον 5 ετών.
 • Γνώση της αγγλικής γλώσσας θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν.

Ανειδίκευτοι Εργάτες-Οικοδόμοι

 • Επιθυμητή προϋπηρεσία σε κατασκευή δικτύων (αποχετεύσεις, υδροδοτήσεις, ηλεκτρολογικά, κ.λπ.), ή σε έργα Φυσικού Αερίου, Πετρελαϊκά.
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις.
 • Γνώση της αγγλικής γλώσσας θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν.

Μονωτές

 • Επιθυμητή προϋπηρεσία σε κατασκευή δικτύων (αποχετεύσεις, υδροδοτήσεις, ηλεκτρολογικά, κ.λπ.), ή σε έργα Φυσικού Αερίου, Πετρελαϊκά.
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις.
 • Γνώση της αγγλικής γλώσσας θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν.

Την Παρασκευή 24/01/2020 στο ΕΡΓΑΤΟΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΥΤΟΚΡ. ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ 7 – πλησίον πρώην REX) θα υπάρχουν εκπρόσωποι της εταιρείας για να παραλαμβάνουν βιογραφικά (μαζί με αντίγραφο των διπλωμάτων τους – χειριστή, ηλεκτροσυγκολλητή, οδηγού) και αιτήσεις (έντυπα αιτήσεων θα υπάρχουν προς συμπλήρωση) από τις 11 π.μ. έως 4 μ.μ.

Μπορούν επίσης να στείλουν βιογραφικό σημείωμα ή να εκδηλώσουν ενδιαφέρον (με αναγραφή της ειδικότητας και του τηλεφώνου τους), στην ηλεκτρονική διεύθυνση: humres@avax-sa.gr.

Η διαχείριση των βιογραφικών σημειωμάτων από την Εταιρία γίνεται βάσει του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (2016/679).