Χρηστικά

Πρόσκληση ΟΑΕΔ για το πρόγραμμα χορήγησης επιταγών αγοράς βιβλίων


Κάλεσμα τους ενδιαφερόμενους παρόχους βιβλιοπωλείων-εκδοτικών οίκων που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα χορήγησης επιταγών αγοράς βιβλίων 2019, το οποίο θα υλοποιηθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019, να υποβάλουν σχετικές αιτήσεις από τις 24 Σεπτεμβρίου 2019 έως τις 14 Οκτωβρίου 2019, απευθύνει ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του ΟΑΕΔ, οι αιτήσεις θα υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της διαδικτυακής πύλης του ΟΑΕΔ, από πιστοποιημένους χρήστες.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις του προγράμματος οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αντλήσουν από τον διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ www.oaed.gr, όπου έχουν αναρτηθεί η αρχική και η συμπληρωματική δημόσια πρόσκληση.