Χρηστικά

Προκήρυξη της Αρχής Διαφάνειας για 31 θέσεις εργασίας


Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας (ΕΑΔ) δημοσίευσε προκήρυξη για τη στελέχωσή της με προσωπικό συγκεκριμένων προσόντων, εμπειρίας και δεξιοτήτων σε σχέση με την αποστολή και τους επιχειρησιακούς στόχους της. Η Αρχή προτίθεται να καλύψει με απόσπαση 31 θέσεις για τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Η νεοσύστατη Αρχή επιθυμεί να προσελκύσει στελέχη του δημοσίου που ενδιαφέρονται να εργαστούν σε έναν νευραλγικό τομέα για την καθημερινότητα των πολιτών και να συμβάλουν στην υλοποίηση του στρατηγικού σχεδίου της για την ενίσχυση της διαφάνειας, της δημόσιας λογοδοσίας και την καταπολέμηση της διαφθοράς.

Συγκεκριμένα οι θέσεις για τις οποίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση είναι 11 θέσεις ΠΕ , 3 θέσεις ΤΕ , 9 θέσεις ΔΕ , 3
θέσεις ΥΕ με έδρα την Αθήνα, καθώς και 2 θέσεις ΠΕ και 3 θέσεις ΔΕ με έδρα την Θεσσαλονίκη. Η αίτηση υποψηφιότητας υποβάλλεται μόνο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση info@gedd.gr και βρίσκεται αναρτημένη στους ιστότοπους www.aead.gr (αρχική σελίδα ΕΑΔ), www.gedd.gr, www.seedd.gr, www.gsac.gov.gr και minadmin.ypes.gr και στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Αρχής στα τηλέφωνα 210-6470370 (εσωτ. 251, 252 & 150), ταχ/κη διεύθυνση Λένορμαν 195 & Αμφιαράου, τ.κ. 10442, Αθήνα.