Ελλάδα

Προκήρυξη 3Κ: Κατατέθηκε η τροπολογία για την παράταση των συμβάσεων στους Δήμους


Κατατέθηκε στη Βουλή η τροπολογία με την οποία παρατείνονται αυτοδίκαια από την ημερομηνία λήξης τους, όσες συμβάσεις ορισμένου χρόνου έχουν συνάψει οι ΟΤΑ α΄βαθμού με προσωπικό που περιλαμβάνεται στους προσωρινούς πίνακες διοριστέων της Προκήρυξης 3Κ/2018.

Η παράταση των συγκεκριμένων συμβάσεων κρίνεται απαραίτητη για την ομαλή λειτουργία των ανταποδοτικών υπηρεσιών καθαριότητας των Δήμων, την προστασία της δημόσιας υγείας και την εύρυθμη λειτουργία των πόλεων.

Η ανακοίνωση των οριστικών αποτελεσμάτων του διαγωνισμού 3Κ/2018 του ΑΣΕΠ, για 8.166 προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στην καθαριότητα των Δήμων μέχρι το τέλος Υου χρόνου αποτελεί κεντρική προτεραιότητα για το Υπουργείο Εσωτερικών και την Κυβέρνηση από όλες τις προκηρύξεις που βρίσκονται σε εξέλιξη. Πρόκειται για το μεγαλύτερο διαγωνισμό που έχει γίνει από καταβολής του ελληνικού κράτους και θα καλύψει έναν από τους πιο κρίσιμους τομείς των ΟΤΑ, που στα χρόνια των μνημονίων «αποψιλώθηκαν» κυριολεκτικά και αφορά άμεσα την υγεία και την ποιότητα ζωής των πολιτών.

Το πρόβλημα είναι ο πολύ μεγάλος φόρτος εργασίας που έχει σωρευθεί στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού λόγω των αλλεπάλληλων προκηρύξεων στις οποίες προχωρά η Κυβέρνηση για την κάλυψη των τεράστιων αναγκών που δημιουργήθηκαν στον ευρύτερο δημόσιο τομέα στη διάρκεια της κρίσης.

Στις αλλεπάλληλες συναντήσεις του με τον Πρόεδρο και τα στελέχη του ΑΣΕΠ, ο υπουργός Εσωτερικών, Αλέξης Χαρίτσης τους έχει καταστήσει απολύτως σαφές ότι ο διαγωνισμός 3Κ πρέπει να ολοκληρωθεί εντός χρονοδιαγραμμάτων.

Οι υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών τέθηκαν στη διάθεση του Συμβουλίου για να συνδράμουν με όποιον τρόπο κρίνει η διοίκησή του, το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης που έχει την εποπτεία του Συμβουλίου έχει εντατικοποιήσει την προσπάθεια και πλέον όλα τα στελέχη του ΑΣΕΠ εργάζονται γι αυτό.