Νέο Επιχειρείν

Πρόγραμμα START: τέσσερα χρόνια ενίσχυσης της κοινωνίας μέσω του πολιτισμού


Το πρόγραμμα εκπαίδευσης και υποτροφιών «START – Create Cultural Change» γιόρτασε την έναρξη του τέταρτου κύκλου του προγράμματος με μια εκδήλωση με τον τίτλο «CONNECT!» στους χώρους του Ιδρύματος Robert Bosch Stiftung στο Βερολίνο. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης παρουσιάστηκαν 30 ανερχόμενοι πολιτιστικοί διαχειριστές από την Ελλάδα, οι οποίοι κατά τους επόμενους δύο μήνες θα ολοκληρώσουν στη Γερμανία ένα πρόγραμμα πιστοποίησης στη διεθνή πολιτιστική διαχείριση. Επίσης, στην εκδήλωση συμμετείχαν εκπρόσωποι 30 κοινωνικοπολιτιστικών κέντρων της Γερμανίας, όπου οι Έλληνες υπότροφοι θα φιλοξενηθούν για έξι εβδομάδες προκειμένου να αποκτήσουν πρακτική εμπειρία για να αναπτύξουν εν συνεχεία τις πολιτιστικές τους πρωτοβουλίες στην Ελλάδα. 5 σημαντικές πολιτιστικές πρωτοβουλίες του προηγούμενου κύκλου του προγράμματος έλαβαν τα βραβεία «Scaling Awards» με την υποστήριξη του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση και του Ιδρύματος Μποδοσάκη.

Βράβευση πέντε πολιτιστικών πρωτοβουλιών START με «Scaling Awards»

Σε πέντε πολιτιστικές πρωτοβουλίες του προηγούμενου κύκλου του προγράμματος START, οι οποίες ξεχώρισαν για την καινοτομία, τον θετικό κοινωνικό αντίκτυπο και τη βιωσιμότητά τους, απονεμήθηκαν τα βραβεία «Scaling Awards» ποσού 10.000 ευρώ έκαστο, δίδοντας στους Έλληνες πολιτιστικούς διαχειριστές την ευκαιρία να συνεχίσουν την υλοποίηση της πρωτοβουλίας τους στην Ελλάδα και να την αναπτύξουν περαιτέρω. Τα «Scaling Awards» απονεμήθηκαν με την υποστήριξη δύο σημαντικών ιδρυμάτων από την Ελλάδα. Το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση χρηματοδοτεί τα εν λόγω βραβεία και το Ίδρυμα Μποδοσάκη προσφέρει στους διακριθέντες υποτρόφους μια θέση (χώρο εργασίας) στον συνεργατικό χώρο του Social Dynamo στην Αθήνα, καθώς και πρόσβαση στο πρόγραμμα ενδυνάμωσης οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών που παρέχει. 

Αναλυτικότερα, βραβεύτηκαν οι:

•    Ηλίας Αδάμ για την πρωτοβουλία «Smallville: The Rural Artivists», ένα συμμετοχικό θεατρικό έργο για μικρές πόλεις στην Πελοπόννησο.
•    Όλγα Δασκαλή για την πρωτοβουλία «Rootes are Routes», η οποία αποσκοπεί στον εκσυγχρονισμό και την αναζωογόνηση των παραδοσιακών χειροτεχνιών του Μεσολογγίου με νέους ανθρώπους.
•    Σωτήρης Καραγιώτας για την πρωτοβουλία «2BD (2 Basic Directions)», η οποία περιλαμβάνει ευκαιρίες εκπαίδευσης για νέους και γυναίκες με εθνοτικό υπόβαθρο στο πρώτο κοινωνικοπολιτιστικό κέντρο της Ελλάδας στην Καρδίτσα.
•    Αλέξανδρος Μιχαήλ για την πρωτοβουλία «To Whom it May Concern», ένα φόρουμ καλλιτεχνικής έκφρασης και ταυτόχρονα μια εκστρατεία ενημέρωσης για τον ιό HIV.
•    Αγγελική Μητροπούλου για την πρωτοβουλία «The KYMA Project – Be part of the wave!», μια πλατφόρμα για χορό χωρίς αποκλεισμούς στην Αθήνα, καθώς και για τη δημιουργία χώρων και αιθουσών πρόβας για χορό χωρίς εμπόδια.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα «START - Create Cultural Change»
Το «START - Create Cultural Change» είναι ένα πρόγραμμα μετεκπαίδευσης και υποτροφιών για ανερχόμενους διαχειριστές πολιτισμού στην Ελλάδα, το οποίο υποστηρίζει νέους δημιουργούς να προωθήσουν τις πολιτιστικές τους πρωτοβουλίες, οι οποίες ενισχύουν την κοινωνική συνοχή στο τοπικό τους περιβάλλον. Στόχος του προγράμματος START είναι η δημιουργία νέων προοπτικών για νεοεισερχόμενους στο επάγγελμα στην Ελλάδα με την προώθηση της ανταλλαγής και της ανάπτυξης στον τομέα της κοινωνικοπολιτισμικότητας και η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής στην Ευρώπη.

Το πρόγραμμα υλοποιείται μέσω του ιδρύματος Robert Bosch Stiftung σε συνεργασία με το Goethe-Institut Thessaloniki και τη μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα Ομοσπονδιακή Ένωση Κοινωνικοπολιτιστικών Κέντρων (Bundesvereinigung Soziokultureller Zentren e.V.) και υποστηρίζεται από το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση και το Ίδρυμα Μποδοσάκη.

Το πρόγραμμα START περιλαμβάνει τρεις φάσεις στη Γερμανία και την Ελλάδα, οι οποίες επιτρέπουν στους υποτρόφους του START να υλοποιήσουν καινοτόμες ιδέες σε ανεξάρτητες πολιτιστικές πρωτοβουλίες και να αποκτήσουν επαγγελματικές δεξιότητες, έτσι ώστε να είναι σε θέση να εδραιώσουν τις πρωτοβουλίες τους σε μόνιμη βάση. Οι φάσεις του προγράμματος περιλαμβάνουν λεπτομερώς:
•    Φάση Ι: Ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα διάρκειας δύο μηνών στη Γερμανία για 30 επιλεχθέντες υποτρόφους για περίοδο δύο μηνών (από Σεπτέμβριο έως Νοέμβριο).
•    Φάση ΙΙ: Υλοποίηση των πολιτιστικών πρωτοβουλιών και πρόγραμμα καθοδήγησης για 15 επιλεχθέντες υποτρόφους για περίοδο έξι μηνών (από Δεκέμβριο έως Μάιο).
•    Φάση ΙΙΙ: Τρία βραβεία «Scaling Awards» τα οποία απονέμονται σε υποδειγματικές πρωτοβουλίες του προγράμματος για περίοδο ενός έτους (από τον Ιούνιο).
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα START, τους 30 νέους υπότροφους, τους νικητές των βραβείων «Scaling Awards» και τις αντίστοιχες πρωτοβουλίες τους είναι διαθέσιμα στον ιστότοπο: www.startgreece.net.
 

Διαβάστε επίσης