Τράπεζες

Πρόεδρος στην Attica Bank o Κ. Μητρόπουλος


Κατά τη σημερινή συνεδρίασή του, το Διοικητικό Συμβούλιο της Attica Bank A.T.E. εξέλεξε νέο πρόεδρο τον Κωνσταντίνο Μητρόπουλο.

Παράλληλα, έγινε ανασυγκρότηση του Δ.Σ. της Τράπεζας, το οποίο έχει ως εξής:

 • Κωνσταντίνος Μητρόπουλος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου (Μη Εκτελεστικό Μέλος)
 • Σταύρος Παπαγιαννόπουλος, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου (Μη Εκτελεστικό Μέλος)
 • Θεόδωρος Πανταλάκης, Διευθύνων Σύμβουλος (Εκτελεστικό Μέλος)
 • Αθανάσιος Τσάδαρης, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος (Εκτελεστικό μέλος)
 • Ιωάννης Τσακιράκης, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος (Εκτελεστικό Μέλος)
 • Χαράλαμπος Μπριλάκης, (Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος)
 • Γεώργιος Παναγιώτου, (Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος)
 • Γεώργιος Βλαχάκης, (Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος)
 • Ιωάννης Μαρμαγγιόλης, (Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος)
 • Δημήτριος Τζαννίνης, (Μη Εκτελεστικό Μέλος)
 • Αθανάσιος Σταθόπουλος, (Μη εκτελεστικό μέλος)
 • Ζαχαρούλα Παπαθεοδώρου, (Μη εκτελεστικό, πρόσθετο μέλος και εκπρόσωπος του Ελληνικού Δημοσίου, δυνάμει των διατάξεων του Ν.3723/2008).