Επιχειρήσεις

Prodea: Αύξηση 28,4% στα λειτουργικά κέρδη


Η PRODEA Investments έκανε γνωσό πως ο κύκλος εργασιών του ομίλου ανήλθε σε €86,7 εκατ. έναντι €73,5 εκατ. το πρώτο εξάμηνο 2022, με αύξηση 18,0%.

Η αύξηση αυτή έρχεται κυρίως ως αποτέλεσμα της ωρίμανσης των έργων ανάπτυξης, των νέων επενδύσεων σε ακίνητα εισοδήματος και των νέων εκμισθώσεων στο πλαίσιο της επενδυτικής στρατηγικής που υλοποιεί η εταιρεία με στόχο τη βελτιστοποίηση τόσο της σύνθεσης του επενδυτικού χαρτοφυλακίου όσο και των ποιοτικών χαρακτηριστικών των ακινήτων με βασικό πυλώνα ανάπτυξης τις αρχές της αειφορίας.

Τα λειτουργικά κέρδη, μη λαμβάνοντας υπ’ όψιν την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων καθώς και μη επαναλαμβανόμενα κονδύλια, ανήλθαν το πρώτο εξάμηνο 2023 σε €58,9 εκατ. έναντι κερδών €45,9 εκατ. το πρώτο εξάμηνο 2022 (αύξηση 28,4%).

Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων, αναπροσαρμογής αξίας των ακινήτων και λοιπών μη επαναλαμβανόμενων κονδυλίων (adjusted EBITDA) ανήλθαν σε €59,7 εκατ. το πρώτο εξάμηνο 2023 έναντι €45,0 εκατ. το πρώτο εξάμηνο 2022 (αύξηση 32,7%).

H εύλογη αξία των ακινήτων υπό διαχείριση την 30 Ιουνίου 2023 ανήλθε σε €2.828,9 εκατ. έναντι €2.809,1 εκατ. την 31η Δεκεμβρίου 2022.

Η Εσωτερική Αξία (NAV) του ομίλου την 30 Ιουνίου 2023 ανήλθε σε €1.492,8 εκατ. ή €5,84 ανά μετοχή έναντι €1.475,2 εκατ. και €5,77 ανά μετοχή αντίστοιχα την 31η Δεκεμβρίου 2022.

Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχετικά Άρθρα
Ετικέτες Prodea