Αγορές

"Πράσινο" φως ΧΑ για την εισαγωγή του 10ετούς ομολόγου


Κατά τη σημερινή συνεδρίαση της Επιτροπής Εταιρικών Πράξεων, το Χρηματιστήριο Αθηνών ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση 1.500.000 επιπλέον τεμαχίων του ομολόγου του ελληνικού Δημοσίου, δεκαετούς διάρκειας, σταθερού επιτοκίου 3,875%, ISIN GR0124035693, αρχικής εκδόσεως 12.03.2019, επανεκδόσεως 15.10.2019 και ονομαστικής αξίας εκάστου 1.000 ευρώ. Ως ημερομηνία εισαγωγής ορίστηκε η Τρίτη 15 Οκτωβρίου 2019.

Αξίζει να σημειωθεί πως το επιτόκιο είχε κλείσει στο 1,5%, αναφορικά με το reopening του 10ετούς ομολόγου, αρχικής εκδόσεως Μαρτίου 2019, όντας στο χαμηλότερο σημείο για το Ελληνικό Δημόσιο, ενώ στο κλείσιμο, οι προφορές είχαν ξεπεράσει τα 5,4 δισ. ευρώ.

Οι τράπεζες BNP Paribas, Citi, Goldman Sachs, HSBC και JP Morgan ανέλαβαν το παραπάνω εγχείρημα, όπως και της έκδοσης του Μαρτίου.