Ενέργεια

«Πράσινα» ομόλογα από την ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή


Φθηνό χρήμα για τη χρηματοδότηση επενδύσεων σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και για τη μείωση του τραπεζικού δανεισμού της θα αντλήσει η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή, εκδίδοντας επταετή ομόλογα 150 εκατ. ευρώ.

Οι οικονομικές επιδόσεις και οι προοπτικές της εταιρείας σε συνδυασμό με το ευνοϊκό κλίμα που διαμορφώνεται στη χρηματαγορά, συνηγορούν  στην επίτευξη χαμηλού κόστους δανεισμού. Κατά τις εκτιμήσεις αναλυτών, το επιτόκιο του χρεογράφου θα διαμορφωθεί αρκετά χαμηλότερα του 3%. Θα είναι το πρώτο «πράσινο» ομόλογο που εκδίδεται από ελληνική εταιρεία – έχει λάβει μάλιστα πιστοποίηση ως «climate bond» από τον διεθνή φορέα Climate Bond Initiative.

Η διάθεση του θα γίνει με δημόσια εγγραφή, που θα πραγματοποιηθεί από την προσεχή Τρίτη 16 Οκτωβρίου μέχρι και την Πέμπτη 18 Οκτωβρίου.
Θα εκδοθούν 150.000 ομολογίες των 1.000 ευρώ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εγγραφούν για απεριόριστο αριθμό. Τουλάχιστον το 30% της έκδοσης (45.000 ομολογίες) θα διατεθεί σε ιδιώτες επενδυτές.
Οι ομολογίες θα είναι διαπραγματεύσιμες στο χρηματιστήριο, στην κατηγορία τίτλων σταθερής απόδοσης.

Συντονιστές, κύριοι ανάδοχοι και διαχειριστές του βιβλίου προσφορών είναι οι τράπεζες Πειραιώς και Αlpha Βank. Κύριοι ανάδοχοι της δημόσιας προσφοράς η Eurobank και η Εθνική. Ανάδοχοι της δημόσιας προσφοράς η Optima Βank και η Euroxx ΑΕΠΕΥ.

Η εταιρεία σκοπεύει να διαθέσει τα 150 εκατ. ευρώ για την ολική αποπληρωμή βραχυπρόθεσμου τραπεζικού δανεισμού της, που έχει χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή  αιολικών πάρκων στην Ελλάδα και για την εξαγορά του αιολικού πάρκου Bearkat I στο Τέξας των ΗΠΑ.

Η «ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή» είναι θυγατρική της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, βασικός βραχίονας του ομίλου στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

Διαβάστε επίσης