Επιχειρήσεις

Πούλησε ακίνητο στη Λ. Αλεξάνδρας με 2,65 εκατ. η Trastor


Ολοκληρώθηκε σήμερα η πώληση της οριζόντιας ιδιοκτησίας του 6ου ορόφου, καθώς και 17 υπόγειων θέσεων στάθμευσης σε κτίριο γραφείων/καταστημάτων που βρίσκεται στη συμβολή των Λεωφ. Κηφισίας, Λεωφ. Αλεξάνδρας και Θεοφάνους 4 στην Αθήνα, όπως έκανε γνωστό η Trastor Α.Ε.Ε.Α.Π.

Το τίμημα της πώλησης ανήλθε σε €2.650.000 ευρώ.

Η Εταιρεία, με την πώληση αυτή, κατέγραψε σημαντικά κέρδη ύψους €669.723 ευρώ, ήτοι ποσοστό 33,8% επί της αξίας κτήσης που εμφανίζει στην Κατάσταση Επενδύσεων.

Με βάση την αποτίμηση του ακινήτου την 30.06.2019, η Εταιρεία στην τρέχουσα περίοδο, θα καταγράψει κέρδη ύψους €302.000.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Trastor Α.Ε.Ε.Α.Π., Τάσος Καζίνος δήλωσε: «Η Εταιρία ολοκλήρωσε σήμερα μια κερδοφόρο συναλλαγή, αξιοποιώντας τη δυναμική και το θετικό momentum της αγοράς ακινήτων. Σε μια περίοδο αξιόλογης ζήτησης, δίνουμε έμφαση στην υπεύθυνη ανάπτυξη της Εταιρείας, στοχεύουμε σε μεγιστοποίηση των αποδόσεων και αξιοποιούμε ευκαιρίες για τη δημιουργία υπεραξιών για τους μετόχους μας», κατέληξε.