Επιχειρήσεις

Πώς θα μειώσουν οι τράπεζες τα «κόκκινα» στεγαστικά δάνεια


Στις προτεραιότητες των τραπεζών, για το 2018, η μείωση των «κόκκινων» στεγαστικών. Ποιες ρυθμίσεις προωθούν

 Η στρατηγική που υιοθέτησαν οι τράπεζες, το 2017, για τον περιορισμό των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων κρίθηκε επαρκής και αποτελεσματική. Ενόψει του 2018, όπου ο στόχος για τα NPE’s είναι πιο υψηλός και φιλόδοξος, οι τράπεζες θα ακολουθήσουν με ευλάβεια το υπάρχον σχέδιο, δίνοντας ωστόσο έμφαση στην αντιμετώπιση των «κόκκινων» στεγαστικών δανείων. Οι αριθμοί και στα επίσημα στοιχεία των τραπεζών μαρτυρούν ότι τα εν λόγω NPLs δεν ακολούθησαν την προσδοκώμενη πορεία και απαιτούνται επιπρόσθετες παρεμβάσεις, προκειμένου να επιτευχθεί η μείωσή τους.

Οι τράπεζες, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες θα αναπτύξουν στρατηγική αντιμετώπισης των «κόκκινων» στεγαστικών, που θα έχει δύο άξονες. Με τον πρώτο θα προσφέρονται ρυθμίσεις, όπως «κούρεμα» οφειλής σε οφειλέτες που κατατάσσονται στους «καλοπληρωτές», όπως επίσης και μερική απαλλαγή της οφειλής 

Στην προκειμένη περίπτωση το υπόλοιπο του δανείου θα χωρίζεται σε δύο μέρη, τα οποία έχουν άμεση αλληλεπίδραση. Συγκεκριμένα το πρώτο «κομμάτι» απεικονίζει τη σημερινή εμπορική αξία του ακινήτου και εφόσον αυτό εξοφλείται κανονικά, τότε θα «σβήνεται» σταδιακά το εναπομένον ποσό.

Ο δεύτερος άξονας ενεργειών για τα «κόκκινα» στεγαστικά δάνεια, όπως αναφέρει το Βήμα, σχετίζεται με λύσεις οριστικής διευθέτησης, που μεταξύ άλλων προβλέπουν και ολική διαγραφή χρέους. Αυτό μπορεί να γίνει στην περίπτωση που ο δανειολήπτης παραδώσει το ακίνητό του.

Στρατηγική αναδιαθρώσεων εντός του 2018

Εντός του 2018, οι τράπεζες θα εφαρμόσουν μια «πολιτική» αναδιαρθρώσεων και ρυθμίσεων προβληματικών δανείων, προκειμένου να πιάσουν τον υψηλό στόχο, του περιορισμού των NPE’s κατά 14,4 δισεκατομμύρια ευρώ.

Βασική επιδίωξη αποτελεί η δημιουργία πλέγματος ευνοϊκών ρυθμίσεων και κινήτρων για βιώσιμες επιχειρήσεις και νοικοκυριά, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή πληρωμή των δόσεων και παράλληλα να αποφευχθεί νέο «κοκκίνισμα» δανείων, εξαιτίας της μη ικανότητας καταβολής χρημάτων από τον οφειλέτη.

Το «γενναίο» κούρεμα οφειλής αποτελεί την κορωνίδα των ρυθμίσεων που θα προσφέρουν οι τράπεζες. Στο «πακέτο» θα περιλαμβάνονται η μείωση επιτοκίου, η παράταση διαρκείας, η λειτουργική αναδιάρθρωση επιχείρησης, όπως επίσης και η συμφωνία ανταλλαγής χρέους με μετοχικό κεφάλαιο.