Οικονομία

Πως καταργείται η 13η σύνταξη-τι αναφέρει το επίμαχο άρθρο του ν/σ


Με το άρθρο 47 του νομοσχεδίου για το ασφαλιστικό, που κατατέθηκε χθες βράδυ στη Βουλή και θα ψηφιστεί τις επόμενες μέρες, καταργείται η 13η σύνταξη. 

Η κυβέρνηση δεν δέχεται ότι καταβλήθηκε 13η σύνταξη και αναφέρεται σε προεκλογική εξαπάτηση από τον ΣΥΡΙΖΑ. Ωστόσο, το βέβαιο είναι ότι η συγκεκριμένη παροχή - όπως και να ονομαστεί - δόθηκε τον περασμένο Mάϊο σε όλους τους συνταξιούχους και έλαβε μόνιμο χαρακτήρα με το άρθρο 120 του ν. 4611/2019, το οποίο ψήφισε και η ΝΔ. 
 

Οι συγκεκριμένες διατάξεις για τη χορήγηση 13ης σύνταξης καταργούνται με τον νόμο Βρούτση. Συγκεκριμένα στο άρθρο 47 του νομοσχεδίου αναφέρεται, μεταξύ άλλων, ότι: «Το άρθρο 120 του ν. 4611/2019, αντικαθίσταται ως εξής: Από 1.1.2020 στον ετήσιο κοινωνικό προϋπολογισμό εγγράφεται δαπάνη ύψους 0,5% του ΑΕΠ, από την οποία καλύπτεται κατά πρώτον η δαπάνη που δημιουργείται ετησίως σε εφαρμογή των υπ' αρ. 1890/2019 και 1891/2019 αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας και κατά δεύτερον καλύπτεται η δαπάνη πολιτικών πρόνοιας και κοινωνικής αλληλεγγύης και υγείας»

13h syntaxi

Στην αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου αναφέρεται ότι το 0,5% του ΑΕΠ (περί τα 900 εκατ), που αντιστοιχεί  στο ποσό που δόθηκε πέρυσι για 13η σύνταξη, θα διατεθεί για: αναδρομικά επικουρικών συντάξεων-βάσει των αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας- τις αυξήσεις σε ένα μικρό μέρος συντάξεων (υπολογίζονται σε 250.000 επί συνόλου 2.500.000) και δαπάνες πολιτικών κοινωνικού κράτους (χωρίς να προσδιορίζονται)

Συγκεκριμένα, η κατάργηση της 13ης σύνταξης αιτιολογείται ως εξής:

«Λαμβάνοντας υπόψιν την πρόσφατη θεσμοθέτηση του άρθρου 120 του ν.4611/2019 το ετήσιο κόστος της οποίας εκτιμάται στο 0,5% του ΑΕΠ και έχει ήδη συμπεριληφθεί στον προϋπολογισμό του 2020, το κόστος των νέων πολιτικών θα καλυφθεί από την προβλεπόμενη αυτή δαπάνη. Ειδικότερα από την ανωτέρω ετήσια δαπάνη που έχει ήδη συμπεριληφθεί στον προϋπολογισμό του 2020, ένα μέρος της θα καλύπτει τις νέες πολιτικές που προτείνονται, όπως την άρση των περικοπών στις επικουρικές συντάξεις και την αυξημένη δαπάνη κύριων συντάξεων, λόγω των αυξημένων νέων ποσοστών αναπλήρωσης, ενώ μέρος της δαπάνης θα καλύψει πολιτικές κοινωνικού κράτους (πρόνοιας και κοινωνικής αλληλεγγύης, υγείας)». 

Η διάταξη για τη 13η σύνταξη που καταργήθηκε 

Ας θυμηθούμε τι προέβλεπε το άρθρο για την παροχή μόνιμης 13ης σύνταξης, που ψηφίστηκε τον περασμένο Μάϊο και σήμερα καταργείται: 

«Άρθρο 120 - Νόμος 4611/2019 - Χορήγηση 13ης σύνταξης

1. Στους δικαιούχους κύριας σύνταξης λόγω γήρατος, αναπηρίας και θανάτου, στους δικαιούχους προσυνταξιοδοτικής παροχής και στους δικαιούχους επιδομάτων σύνταξης με αιτία την αναπηρία χορηγείται, από το έτος 2019 και για κάθε επόμενο έτος, δέκατη τρίτη (13η) σύνταξη. 

Τη 13η σύνταξη δικαιούνται όσοι λαμβάνουν σύνταξη ή προσυνταξιοδοτική παροχή την 1η Μαΐου του έτους χορήγησής της, καθώς και όσοι δικαιώνονται την καταβολή κύριας σύνταξης ή προσυνταξιοδοτικής παροχής εφόσον το συνταξιοδοτικό τους δικαίωμα ανατρέχει στην ίδια ημερομηνία. Δικαιούχοι της 13ης σύνταξης είναι και οι ανασφάλιστοι υπερήλικες των άρθρων 1 έως 3 του ν. 1296/1982 (Α’ 128), της περίπτωσης 5 της υποπαραγράφου ΙΑ.6 της παραγράφου ΙΑ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α’ 222) και του άρθρου 93 του ν. 4387/2016 (Α’ 85).

2. Το ποσό της 13ης σύνταξης καθορίζεται ανάλογα με το ποσό της ακαθάριστης μηνιαίας κύριας σύνταξης ή της προσυνταξιοδοτικής παροχής ή του ακαθάριστου ποσού που χορηγείται από τον ΟΠΕΚΑ μηνός Μαΐου του έτους χορήγησής της, ως εξής:

α) Για ποσό έως και 500,00 ευρώ, σε ποσοστό 100%. 
β) Για ποσό από 500,01 έως και 600,00 ευρώ, σε ποσοστό 70%. 
γ) Για ποσό από 600,01 έως και 1.000,00 ευρώ, σε ποσοστό 50%.
δ) Για ποσό από 1.000,01 ευρώ και άνω, σε ποσοστό 30%.

Αν το ίδιο πρόσωπο δικαιούται περισσότερες από μία κύριες συντάξεις ή προσυνταξιοδοτική παροχή ή/και επίδομα σύνταξης με αιτία την αναπηρία, το ποσό της 13ης σύνταξης καθορίζεται με βάση το άθροισμά τους.

3. Η 13η σύνταξη δεν κατάσχεται στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και τα νομικά πρόσωπα αυτών, τα ασφαλιστικά ταμεία και τα πιστωτικά ιδρύματα, υπόκειται στις κατά νόμο προβλεπόμενες κρατήσεις και καταβάλλεται εντός του μηνός Μαΐου κάθε έτους».

ΚΥΡ

Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις