Χρηστικά

Έσβησαν εισφορά αλληλεγγύης και πρόστιμα για φοροδιαφυγή με την ανάλωση κεφαλαίου


Οι αποφάσεις-σταθμοί που εξέδωσε η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών και δικαίωσε δύο φορολογούμενους

Σωτήρια αποδεικνύεται η «ανάλωση κεφαλαίου» προηγουμένων οικονομικών ετών, καθώς με επίσημες αποφάσεις του υπουργείου Οικονομικών, οι φορολογούμενοι που προσφεύγουν γλιτώνουν και πρόστιμα για φοροδιαφυγή αλλά και την ειδική εισφορά αλληλεγγύης.

Ειδικότερα, με αποφάσεις της η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών  της ΑΑΔΕ, ακύρωσε την επιβολή ειδικής εισφορά αλληλεγγύης σε φορολογούμενο ενώ με άλλη απόφασή της ακύρωσε πρόστιμα για φοροδιαφυγή, επειδή ο φορολογούμενος επιχειρηματίας επικαλέστηκε εισοδήματα προηγουμένων οικονομικών ετών.

Η  «ανάλωση κεφαλαίου παρελθόντων ετών» με την οποία μπορεί να καλύψει την όποια πρόσθετη διαφορά φορολογητέου εισοδήματος έχει προκύψει λόγω της εφαρμογής των τεκμηρίων, επικαλούμενος εισοδήματα και έσοδα δηλωθέντα ακόμη και πριν από 10, 20, 30 ή και περισσότερα χρόνια.

Δηλαδή, αν τα εισοδήματα του τρέχοντος φορολογικού έτους ή κάποιου προηγούμενου δεν καλύπτονται από τα τρέχοντα έσοδα, ο φορολογούμενος μπορεί να επικαλεστεί εισοδήματα που προέκυψαν, αλλά δηλώθηκαν και φορολογήθηκαν στα προηγούμενα έτη.

Το βάρος της απόδειξης το έχει ο ίδιος ο φορολογούμενος. Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να αθροίσει όλα τα εισοδήματα των προηγουμένων ετών από μισθούς, συντάξεις, επιδόματα, ενοίκια, επιχειρήσεις, τόκους καταθέσεων, μερίσματα, υπεραξίες (π.χ. μετοχών) κ.λπ., τα ποσά των εσόδων από πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων ή άλλα εισοδήματα όπως εφάπαξ παροχές ασφαλιστικών ταμείων, κέρδη από λαχεία, δωρεές.

Από το άθροισμα που θα προκύψει, να αφαιρέσει τα ποσά που ελήφθησαν υπόψη στις ίδιες φορολογικές δηλώσεις ως τεκμήρια διαβίωσης (για κατοικίες, Ι.Χ. αυτοκίνητα, πισίνες, σκάφη, υπηρετικό προσωπικό κ.λπ.), καθώς και τα ποσά που δήλωσε στις ίδιες δηλώσεις ότι δαπάνησε για να αποκτήσει περιουσιακά στοιχεία (ακίνητα, Ι.Χ. αυτοκίνητα, σκάφη, κινητά αντικείμενα μεγάλης αξίας κ.λπ.).

Το ποσό που θα απομείνει είναι το «κεφάλαιο» των προηγούμενων ετών που μπορεί ο φορολογούμενος να επικαλεστεί για να καλύψει τη διαφορά τεκμηρίων.
Η επίκληση των παλαιότερων εισοδημάτων, δεν μπορεί να γίνεται εσαεί, αλλά μέχρι το ποσό που απαιτείται κάθε φορά και εφόσον υπάρχει "απόθεμα". Δηλαδή ο φορολογούμενος που έχει απόθεμα ύψους 40.000 ευρώ από προηγούμενες φορολογικές δηλώσεις, αν χρησιμοποιήσει για ένα έτος το ποσό των 10.000 ευρώ, για τα επόμενα έτη θα έχει διαθέσιμο ποσό ύψους 30.000 ευρώ κ.ο.κ.

Η παράμετρος αυτή, ενδεχομένως δημιουργεί πρόβλημα σε χιλιάδες φορολογούμενους οι οποίοι τα τελευταία 8 χρόνια της κρίσης βρέθηκαν με μειωμένα ή και μηδενικά πραγματικά εισοδήματα αλλά με περιουσιακά στοιχεία και χρησιμοποίησαν παλαιότερα εισοδήματα για να καλύψουν τεκμήρια και ίσως σήμερα, το κεφάλαιο των προηγουμένων οικονομικών ετών έχει συρρικνωθεί ή εξαφανιστεί.

Πώς σβήστηκαν οι έξτρα φόροι

Με την «τεχνική» αυτή, οι φορολογούμενοι απέφυγαν την πληρωμή έκτακτης εισφοράς αλληλεγγύης, αλλά και την επιβολή προστίμων. Αναλυτικότερα:
1. Η πρώτη περίπτωση αφορά στην επιβολή ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης. Σε φορολογούμενη υπαγόμενη στη ΔΟΥ Αγίων Αναργύρων, επιβλήθηκε ειδική εισφορά αλληλεγγύης για τα έτη 2014, ποσού ύψους 577,48 ευρώ  και για το 2015 ποσού ύψους  404,24, η οποία υπολογίστηκε με βάση το τεκμαρτό εισόδημα. Το πραγματικό της εισόδημα ήταν χαμηλότερο από το ύψος της ετήσιας τεκμαρτής δαπάνης που προέκυπτε για τα έτη 2014 και 2015, αλλά με βάση τη νομοθεσία, η εισφορά επιβάλλεται στο υψηλότερο εκ των δύο εισοδημάτων.
Προσέφυγε στον προϊστάμενο της ΔΟΥ Αγίων Αναργύρων και επικαλέστηκε την ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων οικονομικών ετών και συγκεκριμένα ποσού ύψους 23.000 ευρώ για τη χρήση 2014 και 19.600 ευρώ για τη χρήση 2015, ζητώντας την επιστροφή των ποσών ως αχρεωστήτως καταβληθέντα.
Ο προϊστάμενος της ΔΟΥ με απόφασή του στις 21/11/2017 δεν έκανε αποδεκτό το αίτημα της φορολογούμενης και βεβαίωσε το ποσό της εισφοράς για τα δύο οικονομικά έτη.

Η φορολογούμενη επέμεινε και προσέφυγε στις 20/12/2017 στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών, που λειτουργεί στην ΑΑΔΕ, ζητώντας τη διαγραφή της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης επί του τεκμαρτού εισοδήματος, υποστηρίζοντας ότι οι αντικειμενικές δαπάνες της είχαν καλυφθεί με ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών.

Η ΔΕΔ, με την απόφασή της (1912/30 Μαρτίου 2018 δικαίωσε την προσφεύγουσα και επέβαλε τη διενέργεια, από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. Αγίων Αναργύρων, νέα εκκαθάριση των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικών ετών 2014 και 2015 της προσφεύγουσας, σύμφωνα με τα ανωτέρω.

2. Η δεύτερη περίπτωση αφορά σε επιχείρηση που εδρεύει στην Πάτρα. Κατόπιν φορολογικού ελέγχου σε επιχείρηση επιβλήθηκαν το 2017, για τη χρήση 2014 από τον Προϊστάμενο της Α΄ Δ.Ο.Υ Πατρών, κύριος φόρος εισοδήματος 5.596,45 ευρώ, πλέον πρόσθετος φόρος ανακρίβειας 2.798,22 ευρώ, πλέον τόκοι εκπρόθεσμης καταβολής 1.605,70 ευρώ ,πλέον Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης 202,38 ευρώ, πλέον πρόσθετος φόρος εισφοράς 101,19 ευρώ ήτοι συνολικά 10.303,94 ευρώ.

Οι ως άνω διαφορές φόρου προέκυψαν διότι, στα πλαίσια γενόμενου μερικού ελέγχου στα εισοδήματα του προσφεύγοντος, για το φορολογικό έτος 2014, από τον οποίο διαπιστώθηκε ότι αγοράστηκαν τρία επιβατικά αυτοκίνητα συνολικής αξίας 33.916,19 ευρώ, με μετρητά από την εν λόγω επιχείρηση στην οποία ο προσφεύγων συμμετέχει με ποσοστό 50%. Λόγω του ότι η επιχείρηση δεν διέθετε κεφάλαιο και δεν είχε πραγματοποιήσει έσοδα, έτσι ώστε να έχει τη δυνατότητα εξόφλησης του παραπάνω ποσού των 33.916,19 ευρώ με μετρητά ο έλεγχος θεώρησε ότι τα χρηματικά ποσά (33.916,19χ50%=16.958,95ευρώ ) τα κατέβαλλαν οι εταίροι κατά το ποσοστό συμμετοχής τους στην επιχείρηση, υπό τη μορφή δανείου.

Επειδή το ποσό των 16.958,95 ευρώ δεν δικαιολογείται από τα φορολογημένα η απαλλασσόμενα του φόρου, εισοδήματα των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των τελευταίων ετών του ελεγχόμενου, ο έλεγχος θεώρησε αυτό το ποσό ως προσαύξηση περιουσίας προερχόμενο από άγνωστη πηγή και προέβη στη φορολόγησή του και στην έκδοση της προσβαλλόμενης πράξης.

Ο προσφεύγων, με την υπό κρίση ενδικοφανή προσφυγή, ζητά την ακύρωση ή την τροποποίηση των ανωτέρω Πράξεων, προβάλλοντας τους κατωτέρω λόγους: Ισχυρίζεται ότι στις 03/08/2017 υπέβαλε τροποιητική δήλωση φορολογικού έτους 2014 με την οποία δήλωσε κεφάλαιο προηγουμένων χρόνων στον κωδ. 787 ποσού 20.500,00ευρώ και επικαλείται έντυπο ανάλωσης κεφαλαίου προηγουμένων ετών προς δικαιολόγηση του ποσού των 16.058,95 ευρώ που αποδέχεται ότι κατέβαλε στην εταιρεία υπό τη μορφή δανείου.

Η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών αφού μελέτησε τον φάκελο, έκρινε ότι κακώς δεν ο αρχικός έλεγχος δεν έλαβε υπόψη το κεφάλαιο προηγουμένων ετών, έκανε πλήρως αποδεκτή την προσφυγή και μηδένισε τον φόρο και τα πρόστιμα συνολικού ύψους 10.303,94 ευρώ.

Διαβάστε επίσης