Χρηστικά

Πώς διαγράφονται οι παλαιές οφειλές διπλο-ασφαλισμένων


Ποια είναι η διαδικασία για τις διαγραφή παλαιών οφειλών στα Ταμεία. Τι αναφέρει η εγκύκλιος του υπουργείο Εργασίας

Διευκρινήσεις για τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία που αφορούν τη διαγραφή παλαιών οφειλών στα Ταμεία, κυρίως προς ΟΑΕΕ και ΟΓΑ που είχαν διπλοασφαλισμένοι, παρέχει το υπουργείου Εργασίας, μέσω σχετικής εγκυκλίου. Η διαγραφή ασφαλιστικών οφειλών, οι οποίες έγιναν έως 31/12/2016, δύναται να γίνει μέσω μιας «fast track» ηλεκτρονικής διαδικασίας.

Η διαγραφή αφορά παλαιές οφειλές, από το 1993 έως το 2016 και σχετίζεται με κατηγορίες εργαζόμενων, δηλαδή ασφαλισμένους στο πρώην ΤΣΠΕΑΘ, ασφαλισμένους από 1.1.1993 με παράλληλη ασφάλιση μέχρι 31.12.2016 σε πρώην Φορείς Ασφάλισης και ασφαλισμένους του πρώην ΟΑΕΕ και του πρώην ΟΓΑ.

Οι εν λόγω ασφαλισμένοι, παράλληλα απασχολούμενοι με μπλοκάκι ή αγρότες, εκτός από τις εισφορές που κατέβαλαν στο δικό τους Ταμείο,  χρεώνονταν με δεκάδες χιλιάδες ευρώ ως βεβαιωμένες οφειλές από τον πρώην ΟΑΕΕ (ΤΕΒΕ) και τον ΟΓΑ, χωρίς μάλιστα να το γνωρίζουν. 

Η διαγραφή των παλαιών οφειλών για του εν λόγω διπλοασφαλισμένους, γίνεται ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας www.efka.gov.gr και περιλαμβάνει τρία βήματα.

Όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο:

  1. Για τη διαγραφή των οφειλών απαιτείται υποβολή αίτησης από τους ασφαλισμένους. Η αίτηση υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας www.efka.gov.gr και της σχετικής πλατφόρμας που έχει αναρτηθεί γι'αυτό.
  2. Μετά την υποβολή της αίτησης εκδίδεται απόφαση διαγραφής οφειλών από την αρμόδια υπηρεσία ΕΦΚΑ, εφόσον πληρούνται οι κατά περίπτωση προϋποθέσεις.
  3. Παράλληλα, αναστέλλεται η εκτέλεση αναγκαστικών μέτρων είσπραξης εισφορών από το ΚΕΑΟ κατά το χρονικό διάστημα από την υποβολή της αίτησης έως την έκδοση της απόφασης της αρμόδιας υπηρεσίας ΕΦΚΑ, οπότε διαγράφεται η οφειλή. Το αίτημα για τη διαγραγή μπορεί να υποβληθεί οποτεδήποτε.

Αποσαφηνίζεται, μάλιστα, εισφορές που έχουν καταβληθεί δεν επιστρέφονται. Επίσης, το αίτημα επιφέρει διακοπή της υποχρεωτικής ασφάλισης και στη συνέχεια διαγραφή του αντίστοιχου χρόνου. Εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις, η οφειλή διαγράφεται για το σύνολο του παράλληλου χρόνου, χωρίς δυνατότητα επιλογής μέρους αυτής..
 

Διαβάστε επίσης