Ελλάδα

ΠΟΜΙΔΑ: Πρόταση για τη διάσωση διατηρητέων κτιρίων


Την εφαρμογή προγράμματος διάσωσης 10ετούς διάρκειας των διατηρητέων κτιρίων με χρηματοδότηση από εθνικούς και Κοινοτικούς πόρους προτείνει ο Πανελλήνιος Σύλλογος Ιδιοκτητών Διατηρητέων Κτηρίων και Μνημείων, επισημαίνοντας ότι η διάσωση και ανάδειξη της Αρχιτεκτονικής µας Κληρονοµιάς, είναι πολλαπλά αναγκαία και επωφελής όχι µόνο για λόγους πολιτιστικούς, αλλά κυρίως για λόγους εθνικούς και ιστορικούς.

Η πρόταση του Συλλόγου όπως διατυπώθηκε χθες Δευτέρα στην Ετήσια Τακτική Γενική του Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο της Εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας με συμμετοχή του υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Γιώργου Δημαρά, του Προέδρου της ΠΟΜΙΔΑ κ. Στράτου Παραδιά και του προέδρου του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, κ. Γιώργου Στασινού προβλέπει την διάθεση 100 εκατ. ευρώ το χρόνο που μπορούν να προέλθουν από Κοινοτικούς πόρους ή από την εκχώρηση ενός ποσοστού από τα έσοδα που εισπράττει κάθε χρόνο το κράτος από τον ΕΝΦΙΑ για τη χρηματοδότηση δράσεων όπως:

-Επιχορήγηση εργασιών στερέωσης, αποκατάστασης και επανάχρησης ή αλλαγής χρήσης διατηρητέων Κτηρίων και Μνημείων.

-Δημιουργία Ενιαίου ψηφιακού Μητρώου Διατηρητέων Κτηρίων και Μνημείων, προσβάσιμου στο κοινό, με πολλές εφαρμογές (Εκπαίδευση, Τουρισμός, Επιχειρηματικότητα, Κτηματαγορά κλπ).

-Δημιουργία Μητρώων Μελετητών και Κατασκευαστών Έργων σε Διατηρητέα Κτήρια και Μνημεία.

-Χρηματικές αποζημιώσεις ιδιοκτητών για απαλλοτριώσεις Σ.∆., λόγω χαρακτηρισμών των κτηρίων ιδιοκτησίας τους ως Διατηρητέων ή/και ως Μνημείων.

Διαβάστε επίσης