Χρηστικά

Ποιοί θα λάβουν επιδότηση για τα στεγαστικά δάνεια - Από Δευτέρα οι αιτήσεις


Άρση του τραπεζικού και του φορολογικού απορρήτου θα συνυπογράφουν οι αιτούντες, ενώ προβλέπονται αυστηρές κυρώσεις για όσους δηλώσουν ψευδή στοιχεία ή διακόψουν την πληρωμή των δόσεων

Άρση του τραπεζικού και του φορολογικού απορρήτου θα συνυπογράφουν οι αιτούντες για την επιδότηση των στεγαστικών τους δανείων, ενώ με υπάρχει κίνδυνος μετά το πέρας της επιδότησης να καταστούν «κόκκινοι» τόσο απέναντι στις τράπεζες, όσο και απέναντι στο δημόσιο!

Ο νόμος που περιέχει τη σχετική διάταξη για το πρόγραμμα «Γέφυρα», το οποίο προβλέπει την επιδότηση μέχρι 9 μήνες των δόσεων των δανείων που έχουν ληφθεί από τις τράπεζες και έχουν ως υποθήκη την 1η κατοικία, ψηφίστηκε το πρωί της Τετάρτης από τη Βουλή και ενδεχομένως από τη Δευτέρα, ή το αργότερο μέσα στην επόμενη εβδομάδα, να ανοίξει η σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα, όπου θα υποβάλλονται οι αιτήσεις.

Το ύψος της επιδότησης κυμαίνεται από 70 έως και 90% για τους «πράσινους» δανειολήπτες και σε 60% έως και 80% για τους κόκκινους.

Ειδικότερα όσοι εξυπηρετούν κανονικά το δάνειό τους θα επιδοτηθούν με 90% της μηνιαίας δόσης για το πρώτο τρίμηνο, με 80% το δεύτερο τρίμηνο και με 70% το τρίτο τρίμηνο.

Για τους «κόκκινους» δανειολήπτες η επιδότηση θα είναι 80% το πρώτο τρίμηνο, 70% το δεύτερο και 60% το τρίτο τρίμηνο.

Για τα δάνεια που έχουν καταγγελθεί  η επιδότηση της δόσης ξεκινά από το 60% το πρώτο τρίμηνο, μειώνεται στο 50% το δεύτερο και στο 30% το τρίτο τρίμηνο.

Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή ως το τέλος Σεπτεμβρίου και τον Οκτώβριο θα γίνει η επιλογή των δικαιούχων επιδότησης, μετά από διασταυρώσεις των στοιχείων τους.

Η διαδικασία

Οι ενδιαφερόμενοι θα εισέρχονται στην πλατφόρμα της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους με τους κωδικούς του Taxisnet και θα δηλώνουν ποια είναι η πρώτη τους κατοικία, τον αριθμό των μελών της οικογένειάς τους και το δάνειο που έχουν λάβει είτε είναι «κόκκινο» είτε πράσινο.

Η πλατφόρμα θα αντλεί και φυσικά θα διασταυρώνει τα υπόλοιπα στοιχεία από το taxis, την ΕΡΓΑΝΗ, τις τράπεζες και τον «Τειρεσία» και θα αποφασίζεται εάν ο αιτών είναι επιλέξιμος για την επιδότηση ή όχι.

Δικαιούχοι υποβολής αίτησης θα είναι όλοι οι δανειολήπτες που έχουν εγγράψει βάρος στην κύρια κατοικία τους, από στεγαστικά ή επιχειρηματικά δάνεια και είναι πληγέντες από την πανδημία.

Οι κυρώσεις

Όλοι ο αιτούντες  θα υπογράψουν αίτηση με την οποία θα αποδέχονται την άρση του φορολογικού και του τραπεζικού απορρήτου, προκειμένου η πλατφόρμα να αναζητήσει τυχόν κρυφή περιουσία ή εισοδήματα.

Παράλληλα θα δεσμεύονται ότι θα εξυπηρετούν κανονικά το στεγαστικό τους δάνειο, για διάστημα από 6 έως 18 μήνες, μετά την ολοκλήρωση του 9μήνου της επιδότησης.

Οι κυρώσεις είναι αυστηρές τόσο για την περίπτωση που διαπιστωθεί ότι επιχειρήθηκε η παραπλάνηση της πλατφόρμας  όσο και αν ο δικαιούχος, δεν συνεχίσει την αποπληρωμή του δανείου. Ειδικότερα:

 • Όσοι επιδοτηθέντες διακόψουν την κανονική πληρωμή των δόσεων, μετά τη λήξη της επιδότησης και εντός 6 – 18 μηνών, τότε θα κληθούν να επιστρέψουν ολόκληρο το ποσό της επιδότησης που έλαβαν και με τόκο 2% μηνιαίως. Το ποσό θα βεβαιωθεί ως έσοδο προς το δημόσιο και θα επιδιωχθεί η είσπραξή του με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων  Εσόδων, δηλαδή με κατασχέσεις κ.λπ. Δηλαδή, θα βρεθούν κόκκινοι τόσο απέναντι στις τράπεζες όσο και απέναντι στο Δημόσιο! 
 • Όσοι λάβουν επιδότηση, αλλά διαπιστωθεί εκ των υστέρων από διασταυρώσεις ότι δεν πληρούσαν τα κριτήρια είτε επειδή είχαν και άλλα εισοδήματα, είτε περιουσιακά στοιχεία που απέκρυψαν είτε δεν ήταν «πληττόμενοι»,  τότε θα κληθούν να επιστρέψουν στο δημόσιο όλο το ποσό της επιδότησης που έλαβαν και με τόκο 5%, από το χρόνο καταβολή τους.

Οι δικαιούχοι

Οι δικαιούχοι δανειολήπτες είναι:

 • Φυσικά πρόσωπα εργαζόμενοι σε κλάδους που έχουν πληγεί, άνεργοι που λαμβάνουν έκτακτη στήριξη, ελεύθεροι επαγγελματίες σε πληγέντες κλάδους.
 • Φυσικά πρόσωπα με σημαντική μείωση του μηνιαίου μισθού τους.
 • Επαγγελματίες που παρουσίασαν μείωση της εμπορικής δραστηριότητάς τους (μειωμένος ΦΠΑ άνω του 20%, λαμβάνοντας υπόψη το β΄ τρίμηνο 2020 σε σχέση με το β΄ τρίμηνο του 2019).
 • Δικαιούχοι που έλαβαν ενίσχυση με τη μορφή της επιστρεπτέας προκαταβολής.
 • Φυσικά πρόσωπα που εντάσσονται στον μηχανισμό ενίσχυσης της απασχόλησης «Συν-Εργασία».
 • Ιδιοκτήτες ακινήτων που λαμβάνουν μειωμένο ενοίκιο.

Τα κριτήρια

Ως πράσινα δάνεια, ορίζονται αυτά που εξυπηρετούνταν κανονικά μέχρι τις 29 Φεβρουαρίου ή και τα δάνεια τα οποία βρίσκονταν σε καθυστέρηση μέχρι τη συγκεκριμένη ημερομηνία για χρονικό διάστημα μικρότερο των 90 ημερών. Για τους «πράσινους» δανειολήπτες, τα κριτήρια είναι:

 • Η αξία της κύριας κατοικίας τους να μην ξεπερνάει τις 300.000 ευρώ.
 • Το υπόλοιπο του δανείου να μην ξεπερνάει τις 300.000 ευρώ ανά τράπεζα.
 • Το οικογενειακό εισόδημα να μην ξεπερνάει τις 57.000 ευρώ (οικογένεια με τρία παιδιά). Σημειώνεται ότι τα εισοδηματικά κριτήρια κλιμακώνονται ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση του δανειολήπτη.
 • Οι καταθέσεις να μην ξεπερνούν τις 40.000 ευρώ.
 • Η συνολική ακίνητη περιουσία να μην ξεπερνάει τις 600.000 ευρώ.
 • Για τα δάνεια της κατηγορίας αυτής, το ανώτατο μηνιαίο όριο επιδότησης μπορεί να φτάσει τα 600 ευρώ.

Κόκκινα είναι τα δάνεια που βρίσκονται σε καθυστέρηση για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 90 ημερών (με ημερομηνία αφετηρίας την 19η Φεβρουαρίου) ενώ υπάρχει και η 3η κατηγορία που περιλαμβάνει τα δάνεια που έχουν ήδη καταγγελθεί από τις τράπεζες. Για τους «κόκκινους» δανειολήπτες τα κριτήρια είναι :

 • Η αξία της κύριας κατοικίας τους να μην ξεπερνάει τις 250.000 ευρώ.
 • Το υπόλοιπο του δανείου να μην ξεπερνάει τις 250.000 ευρώ.
 • Το οικογενειακό εισόδημα να μην ξεπερνάει τις 45.000 ευρώ.
 • Οι καταθέσεις να μην ξεπερνούν τις 25.000 ευρώ.
 • Η συνολική ακίνητη περιουσία να μην ξεπερνάει τις 500.000 ευρώ.
 • Για τα δάνεια της κατηγορίας αυτής, το ανώτατο μηνιαίο όριο επιδότησης μπορεί να φτάσει τα 500 ευρώ.

Τα δάνεια που έχουν καταγγελθεί

Για τα δάνεια που έχουν ήδη καταγγελθεί, τα κριτήρια είναι::

 • Η αξία της κύριας κατοικίας τους να μην ξεπερνάει τις 200.000 ευρώ.
 • Το υπόλοιπο του δανείου να μην ξεπερνάει τις 130.000 ευρώ.
 • Το οικογενειακό εισόδημα να μην ξεπερνάει τις 36.000 ευρώ.
 • Οι καταθέσεις να μην ξεπερνούν τις 15.000 ευρώ.
 • Η συνολική ακίνητη περιουσία να μην ξεπερνάει τις 280.000 ευρώ.
 • Για τα δάνεια της κατηγορίας αυτής, το ανώτατο μηνιαίο όριο επιδότησης μπορεί να φτάσει τα 300 ευρώ.
   
Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Διαβάστε επίσης