Ελλάδα

Ποιες αλλαγές έρχονται στις Πανελλαδικές


Υπεγράφη χθες από την υπουργό Παιδείας, Νίκη Κεραμέως, η απόφαση για τον τρόπο που θα διενεργούνται οι πανελλαδικές εξετάσεις

Συγκεκριμένα, οι νέες οδηγίες αναφέρουν πως τα θέματα των εξεταζόμενων μαθημάτων θα αντλούνται από την εξεταστέα ύλη για κάθε μάθημα κατά το έτος που διεξάγονται οι εξετάσεις και θα περιλαμβάνουν ποικιλία ερωτήσεων (π.χ. σύντομης απάντησης, ελεύθερης ανάπτυξης).

Παράλληλα, σημειώνεται ότι οι ερωτήσεις θα είναι παρόμοιες με εκείνες που υπάρχουν στα σχολικά εγχειρίδια και στις οδηγίες του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής και θα αφορούν όσο το δυνατόν μεγαλύτερη έκταση της εξεταστέας ύλης ενώ θα ελέγχουν ευρύ φάσμα διδακτικών στόχων και θα είναι κλιμακούμενου βαθμού δυσκολίας. Οι υποψήφιοι, σύμφωνα με το sputniknews.gr, θα απαντούν υποχρεωτικά σε όλα τα θέματα.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο συγκεκριμένος τρόπος εξέτασης των μαθημάτων θα εφαρμόζεται για τους υποψηφίους πανελλαδικών εξετάσεων ημερήσιων Γενικών Λυκείων καθώς και για τους υποψηφίους εσπερινών Γενικών Λυκείων. Εάν ένα θέμα αναλύεται σε υποερωτήματα, η βαθμολογία που προβλέπεται για αυτό θα κατανέμεται ισότιμα στα επιμέρους ερωτήματα, εκτός αν κατά την ανακοίνωση των θεμάτων καθορίζεται διαφορετικός βαθμός για το κάθε ερώτημα.

Αναφορικά με τη διάρκεια της γραπτής εξέτασης των πανελλαδικά εξεταζομένων μαθημάτων, σημειώνεται πως θα είναι τρίωρη εκτός αν, σε ειδικές περιπτώσεις, οριστεί διαφορετικά από την Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων.