Χρηστικά

Ποια επιδόματα αυξάνονται το 2019


Πώς η αναπροσαρμογή προς τα πάνω του κατώτατου μισθού, «ευεργετεί» συγκεκριμένα επιδόματα

Το μέτρο αύξησης του κατώτατου μισθού που υλοποιηθεί θα εντός του Ιανουαρίου θα συμπαρασύρει προς τα πάνω μια σειρά από επιδόματα και παροχές που συνδέονται μ’ αυτόν. Το «κύμα» αναπροσαρμογής θα είναι ιδιαιτέρως ευεργετικό για το επίδοµα ανεργίας του ΟΑΕ∆, καθώς και άλλα επιδόµατα και βοηθήµατα του που παρέχει ο Οργανισµός.

Συγκεκριμένα αύξηση θα υπάρξει στο σημερινό τακτικό επίδομα ανεργίας, το οποίο υπολογίζεται στο  55% του βασικού μισθού των εργαζομένων άνω των 25 ετών (586,08 ευρώ) και ανέρχεται σε 360 ευρώ. 

Επίσης αναπροσαρμογή προς τα πάνω και για το επίδομα μητρότητας. Με την ισχύουσα νομοθεσία, το καταβαλλόμενο μικτό μηνιαίο ποσό είναι ίσο με τον κατώτατο μισθό, όπως καθορίζεται με κάθε φορά με βάση την ΕΓΣΣΕ και σήμερα είναι 586,08 ευρώ.

Αύξηση προκύπτει και για το εποχικό επίδομα ανεργίας, το οποίο λαμβάνουν εργαζόμενοι που είναι «ενταγμένοι» άρθρο 22 του Ν. 1836/89 (οικοδόμοι, καπνεργάτες, ηθοποιοί, κεραμοποιοί, δασεργάτες, μουσικοί, κ.τ.λ.). Το εποχικό βοήθημα είναι ίσο προς το 70% του 35πλάσιου έως 50πλάσιου του εκάστοτε ισχύοντος ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη.

Αναπροσαρμογή προς τα πάνω θα υπάρξει στο ειδικό βοήθημα μετά την λήξη επιδότησης της ανεργίας. Το συγκεκριμένο βοήθημα ισούται με 13 ημερήσια επιδόματα ανεργίας.
 
Τέλος οι αμοιβές των συμμετεχόντων στα προγράμματα απασχόλησης ΟΑΕΔ, θα αναπροσαρμοστούν καθώς υπολογίζονται επίσης ως ποσοστό επί του βασικού μισθού ή ημερομισθίου.

Η αύξηση του κατώτατου μισθού αναμένεται να συμπαρασύρει και τον μέσο µισθό, ενώ υπενθυμίζεται και το εξής σημαντικό: πως επί του ποσού του µισθού υπολογίζονται ποσοστιαία τα «παγωµένα» επιδόµατα προϋπηρεσίας, όπως επίσης και το επίδοµα γάµου 10% λόγω υπαγωγής στην Εθνική Γενική Συλλογική Σύµβασης Εργασίας.
 

Διαβάστε επίσης