Χρηστικά

Πληρώνονται σήμερα τα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ


Πληρώνονται σήμερα τελευταία μέρα του Ιουνίου τα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ και σύμφωνα με τον Οργανισμό θα καταβληθούν επιδόματα σε 868.318 δικαιούχους τα εξής επιδόματα:

 •     Αναπηρικά επιδόματα: δικαιούχοι 171.947
 •     Επίδομα σύνταξης ανασφάλιστων υπερηλίκων: δικαιούχοι 18.842
 •     Επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης ανασφάλιστων υπερηλίκων: δικαιούχοι 15.205
 •     Επίδομα στέγασης: δικαιούχοι 252.668
 •     Επίδομα ομογενών-προσφύγων: δικαιούχοι 6.646
 •     Έξοδα κηδείας ανασφάλιστων: δικαιούχοι 119
 •     Επίδομα στεγαστικής συνδρομής: δικαιούχοι 967
 •     Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα: δικαιούχοι 261.622
 •     Συνεισφορά Δημοσίου σε δάνεια (προστασία πρώτης κατοικίας): δικαιούχοι 2.735
 •     Συνεισφορά Δημοσίου σε δάνεια (πρόγραμμα Γέφυρα): δικαιούχοι 124.340
 •     Επίδομα γέννησης: δικαιούχοι 12.221
 •     Επίδομα πυρόπληκτων τέκνων: δικαιούχοι 4
 •     Επίδομα πλημμυροπαθών τέκνων: δικαιούχοι 2

επίδομα αναδοχής

Ο ΟΠΕΚΑ θα καταβάλει για πρώτη φορά το επίδομα αναδοχής. Η ανάληψη της συγκεκριμένης αρμοδιότητας από τον ΟΠΕΚΑ έγινε με την ΚΥΑ υπ' αριθμ. Γ.Π.Δ11 οικ.31720 (ΦΕΚ Β΄ 2220/26.05.2021) «Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης αναδοχής».

Η οικονομική ενίσχυση της αναδοχής αφορά σε κάθε παιδί που τοποθετείται σε αναδοχή και χορηγείται στους ανάδοχους γονείς ή στο ίδιο, μετά την ενηλικίωσή του, για την κάλυψη των τρεχουσών αναγκών του αναδεχόμενου ατόμου.

Η καταβολή αφορά τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν από τις 26/05 έως και τις 31.05.  Αφορά σε 116 ανάδοχα παιδιά και το ποσό ανέρχεται σε 6.146 ευρώ.

Επισημαίνεται ότι τα χρήματα θα πιστωθούν στους λογαριασμούς των δικαιούχων την προηγούμενη εργάσιμη.

Διαβάστε επίσης