Οικονομία

Πλατφόρμα προώθησης ΜμΕ μέσω αλυσίδων εφοδιασμού στην Κίνα


Με στόχο να εξυπηρετήσει την δημοσιοποίηση πληροφοριών για τις μικρομεσαίες, αλλά και τις μικρές επιχειρήσεις, το Πεκίνο θα οργανώσει μία πλατφόρμα μέσω της αλυσίδας εφοδιασμού.

Όπως αναφέρουν τα στοιχεία της National Internet Finance Association of China (NIFA), η εν λόγω πλατφόρμα θα συλλέγει, θα ταξινομεί και θα επεξεργάζεται πληροφορίες για τις εταιρίες αυτές από τις αλυσίδες εφοδιασμού.

Βασική επιδίωξη, σύμφωνα με το ΑΜΠΕ, είναι η συμμετοχή των ΜμΕ σε διαφορετικά επίπεδα συνεργασίας, εντός ενός συνολικού επιχειρηματικού δικτύου.