Επιχειρήσεις

Πλαστικά Κρήτης: Άνοιγμα στην Κίνα, συγχωνεύει θυγατρικές στη Ρωσία


Έντονη κινητικότητα αναφορικά με δραστηριότητες στο εξωτερικό υπάρχει για την εταιρεία Πλαστικά Κρήτης. Η ίδια ανακοίνωσε πως προχώρησε στην αγορά οικοπέδου 46,6 στρεµµάτων στη βιοµηχανική περιοχή Hexian Jiangbei Wujiang New Area της επαρχίας Anhui, µε σκοπό
της δηµιουργία νέας παραγωγικής µονάδας που θα παράγει masterbatches (πρώτες ύλες για τη βιοµηχανία πλαστικών) και ειδικά φύλλα θερµοκηπίων

Το κόστος της επένδυσης εκτιµάται σε 17,8 εκ. ευρώ και η έναρξη λειτουργίας της νέας µονάδας τοποθετείται στο δεύτερο 6µηνο του 2020.

Την ίδια ώρα, στη Ρωσία, ολοκληρώθηκε στις 9/1/2019 η συγχώνευση δι’ απορροφήσεως των κατά 100% θυγατρικών εταιριών GLOBAL COLORS LLC και MODERN PLANT LLC µε σκοπό την εξοικονόµηση λειτουργικού κόστους