Επιχειρήσεις

Πλαίσιο: Αυξημένες κατά 8% οι ενοποιημένες πωλήσεις το 2018


Στα 309 εκατ. ευρώ ανήλθαν οι ενοποιημένες πωλήσεις της Πλαίσιο Computers AEBE, το 2018, καταγράφοντας αύξηση κατά 8%, ενώ παρουσίασε βελτίωση του μικτού κέρδους (+1,6%), στα 63,1 εκατ. ευρώ.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η Πλαίσιο Computers εμφάνισε περιορισμένη μείωση του EBITDA στα 9,5 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω του κόστους έναρξης δύο καταστημάτων.

Αναλυτικότερα, η Πλαίσιο Computers ανακοίνωσε:

- Υποχώρηση των κερδών πριν και μετά από τη φορολογία στα 6,1 εκατ. ευρώ και 3,9 εκατ. ευρώ, αντίστοιχα.

- Τα ταμειακά διαθέσιμα ξεπερνούν τα 40 εκατ. ευρώ, παρά τη συρρίκνωση του δανεισμού. Καθαρή ρευστότητα στα 30 εκατ. ευρώ.

- Ισχυρή κεφαλαιακή διάρθρωση και περαιτέρω ενίσχυση των ιδίων κεφαλαίων στα 93,1 εκατ. ευρώ.

- Προτεινόμενο μέρισμα 0,07 ευρώ ανά μετοχή.

Διαβάστε επίσης