Τράπεζες

Placement Πειραιώς: Πόσες μετοχές θα πάρουν οι μικροεπενδυτές- Πώς μοιράζεται το πακέτο


Περίπου το 1/3 των μετοχών που ζήτησαν (33.67 ανά 100) θα πάρουν οι μικροεπενδυτές που συμμετείχαν στη δημόσια εγγραφή για τις μετοχές της Τρ. Πειραιώς.

Το ΤΧΣ αποφάσισε τελικά να διαθέσει σε εγχώριους μικροεπενδυτές μεγαλύτερο μέρος του πακέτου απ' ό,τι είχε αρχικά ανακοινώσει, επιδιώκοντας μεγαλύτερη διασπορά.

Οπως ανακοινώθηκε, η κατανομή των μετοχών μεταξύ των επενδυτών που συμμετείχαν στο placement, έγινε ως εξής:

- 67.519.830 Μετοχές (δηλαδή το 20% του συνόλου των Προσφερόμενων) κατανεμήθηκαν σε επενδυτές που συμμετείχαν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά. Συγκεκριμένα:

  •   43.887.889 Μετοχές (δηλαδή το 65% των Προσφερόμενων Μετοχών που διατέθηκαν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά) κατανεμήθηκαν σε Ιδιώτες Επενδυτές (όπως αυτός ο όρος ορίζεται στο τελικό ενημερωτικό δελτίο που αφορά την Ελληνική Δημόσια Προσφορά), και
  •    23.631.941 Μετοχές (δηλαδή το 35% των Προσφερόμενων Μετοχών που διατέθηκαν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά) κατανεμήθηκαν σε Ειδικούς Επενδυτές

-  270.079.320 Μετοχές (δηλαδή 80% του συνόλου των Προσφερόμενων) κατανεμήθηκαν σε επενδυτές που συμμετείχαν στη Διεθνή Προσφορά.

Λαμβάνοντας υπόψη μόνο τις έγκυρες εγγραφές, η συνολική ζήτηση που εκφράστηκε στην Προσφορά (δηλαδή αθροιστικά μέσω της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς και της Διεθνούς Προσφοράς) ανήλθε σε 2.672.154.345 Προσφερόμενες Μετοχές, υπερβαίνοντας τις Προσφερόμενες κατά περίπου 7,92 φορές.

Ειδικότερα, λαμβάνοντας υπόψη μόνο τις έγκυρες εγγραφές, η συνολική ζήτηση που εκφράστηκε στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά ανήλθε σε 253.841.298 Μετοχές, υπερβαίνοντας τις Προσφερόμενες Μετοχές κατά  3,76 φορές, διαιρούμενη ως εξής:

(α) Υποβλήθηκαν  5.571 αιτήσεις από Ιδιώτες Επενδυτές για 130.348.373 Μετοχές  (περίπου 2,97 φορές περισσότερες από τις προσφερόμενες)

(β) η ζήτηση από τις 93 αιτήσεις αγοράς των Ειδικών Επενδυτών που υποβλήθηκαν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά αντιστοιχεί σε 123.492.925 Προσφερόμενες Μετοχές, υπερβαίνοντας τις 23.631.941 Προσφερόμενες Μετοχές που κατανεμήθηκαν σε αυτήν την κατηγορία, κατά περίπου 5,23 φορές.

Τα συνολικά έσοδα του ΤΧΣ που θα συγκεντρωθούν από την Προσφορά, πριν αφαιρεθούν τα έξοδα της Προσφοράς που βαρύνουν το ΤΧΣ, ανέρχονται σε €1.350.396.600.

Οι μετοχές θα πιστωθούν στους λογαριασμούς αξιογράφων των επενδυτώνστις 11 Μαρτίου.

Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχετικά Άρθρα