Χρηστικά

Περίπου 1.5 εκατ. για νέες ποικιλίες φυτικών ειδών


Δημοσιεύθηκε η απόφαση του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Βασίλη Κόκκαλη, στο ΦΕΚ, σχετικά με την έγκριση του ειδικού προγράμματος γεωργικής έρευνας για την δημιουργία νέων ποικιλιών φυτικών ειδών.

Όπως αναφέρεται, ο συνολικός προϋπολογισμός για την εκτέλεση του προγράμματος και για τα πέντε έτη ανέρχεται έως το ποσό του 1.500.000 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Το πρόγραμμα για την δημιουργία νέων ποικιλιών φυτικών ειδών αφορά τα εξής 22 καλλιεργούμενα φυτικά είδη:

 • άμπελος,
 • βαμβάκι,
 • βερικοκιά,
 • βρώμη,
 • ελιά,
 • καρυδιά,
 • κερασιά,
 • κριθάρι,
 • λαθούρι (Lathyrus sativus),
 • λεμονιά,
 • μηδική,
 • μηλιά,
 • πορτοκαλιά,
 • ρεβίθι,
 • ρίγανη,
 • σίτος σκληρός,
 • συκιά,
 • τομάτα,
 • τσάι του βουνού,
 • υβρίδιο λεμονιά Χ λιμεττία
 • φασόλι όσπριο,
 • χαμομήλι.

Όπως σημειώνει η απόφαση, η «νέα» ποικιλία φυτικού είδους ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του καν. (ΕΚ) αριθ. 2100/94 του Συμβουλίου της 27ης Ιουλίου 1994 για τα κοινοτικά δικαιώματα επί φυτικών ποικιλιών. Το πρόγραμμα ανατίθεται προς υλοποίηση στον ΕΛΓΟ Δήμητρα.

Ο ΕΛΓΟ, σύμφωνα με την ανακοίνωση, προκειμένου να υλοποιήσει το πρόγραμμα μπορεί να συνεργαστεί με άλλους Ερευνητικούς Φορείς και Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας. Στην περίπτωση αυτή ο προϋπολογισμός του ανατιθέμενου από τον ανάδοχο έργου στους άλλους Ερευνητικούς Φορείς και Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας, δεν δύναται υπερβαίνει το 30% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου για κάθε φυτικό είδος.