Τράπεζες

Πειραιώς: Αναπροσαρμόζει τα επιτόκια καταθετικών λογαριασμών


Η Τράπεζα Πειραιώς προχωρά σε αναπροσαρμογή των επιτοκίων των καταθετικών της λογαριασμών, μειώνοντάς τα μεσοσταθμικά κατά 0,006%  [0,6 μονάδες βάσης].  

Οι ανωτέρω αλλαγές θα τεθούν σε ισχύ από την 20.07.2020.

Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τα επιτόκια στην ιστοσελίδα www.piraeusbank.gr καθώς και στο δίκτυο καταστημάτων της Τράπεζας.