Πολιτική

Πατούλης: Προτεραιότητα ο εργαζόμενος για την Περιφέρεια Αττικής


 Ο σεβασμός των εργασιακών δικαιωμάτων αποτελεί προτεραιότητα για τη Διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής, διαβεβαιώνει ο περιφερειάρχης Γ. Πατούλης, τον Σύλλογο Υπαλλήλων της Περιφέρειας μετά την ανακοίνωση που εξέδωσε ο τελευταίος σχετικά με την μη ολοκλήρωση της έκδοσης των αποφάσεων για την εφαρμογή των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας.

Ο κ. Πατούλης ενημερώνει ότι δεν εκκρεμεί καμία απόφαση προς υπογραφή από το αρμόδιο όργανο. Και ότι η Διοίκηση της Περιφέρειας έχει προχωρήσει στην έκδοση και αποστολή εγκυκλίου προς όλους τους Προϊσταμένους, με σαφείς οδηγίες, για την εφαρμογή των προβλεπόμενων στις συμβάσεις εργασίας, με την επισήμανση ότι οι κανονιστικοί όροι τους έχουν υποχρεωτική ισχύ.

Επιπλέον, σημειώνει ο περιφερειάρχης, «πέρα των ανωτέρω οδηγιών δόθηκε υπόδειγμα σχεδίου απόφασης προς διευκόλυνση των υπηρεσιών αλλά και την ομοιομορφία των εκδιδομένων αποφάσεων, προς αποφυγή καθυστερήσεων αλλά και στρεβλών ερμηνειών».

Σε κάθε περίπτωση επισημαίνει ο ίδιος, η ανησυχία αυτή των εργαζομένων, «επιβεβαιώνει την ανάγκη ειλικρινούς συνεργασίας μεταξύ της πολιτικής ηγεσίας της Περιφέρειας και των εργαζομένων ώστε να λειτουργήσουμε συλλογικά, για την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί αναφορικά με την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής».

Σημειώνεται ότι στην ανακοίνωση του ο Σύλλογος εκφράζει τον φόβο πως είτε δεν θα εφαρμοστούν οι ΣΣΕ είτε θα εφαρμοστούν στρεβλά και τονίζει:

  • Οι Συλλογικές Συμβάσεις έχουν ισχύ νόμου και η εφαρμογή τους είναι υποχρεωτική, για τους εργαζόμενους που αφορούν.
  • Οι προϊστάμενοι Δ/νσεων και λοιπών υπηρεσιών της Περιφέρειας οφείλουν να αντιμετωπίζουν τις Συλλογικές Συμβάσεις, όπως αντιμετωπίζουν όλες τις νομοθετικές ρυθμίσεις και να μην δημιουργούν προβλήματα στην εφαρμογή τους.