Τουρισμός

Παραχωρήθηκε με 6,2 εκατ. η Μαρίνα Χίου


Το δικαίωμα χρήσης και εκμετάλλευσης της μαρίνας Χίου παραχωρείται για 40 χρόνια στην εταιρεία ειδικού σκοπού «Μαρίνα Χίου ΑΕ», στην οποία συμμετέχουν οι επιχειρήσεις Avlum Enterprises, Ι&Η Τέφας, Ναυπηγοεπισκευαστική Α.Ε.Β.Ε - Κλεοπάτρα Μαρίνα Α.Ε. και Τουριστικός Λιμένας Πρέβεζας.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, είχε προηγηθεί η υπογραφή από το υπουργείο Τουρισμού και την παραχωρησιούχο εταιρεία Πρωτόκολλου Παράδοσης - Παραλαβής, με το οποίο δίδεται η χρήση της μαρίνας στον επενδυτή, που είναι ο νέος φορέας διαχείρισής της.

Ακολούθησε η καταβολή του εφάπαξ τιμήματος 600.000 ευρώ στο ΤΑΙΠΕΔ. Το τίμημα της παραχώρησης διαμορφώνεται σε τουλάχιστον 6,2 εκατ. ευρώ, αποτελούμενο από το προαναφερθέν εφάπαξ ποσό και ετήσια αμοιβή παραχώρησης πλέον ποσοστού επί των ετήσιων εσόδων της μαρίνας.

Η εταιρεία «Μαρίνα Χίου ΑΕ» αναλαμβάνει την υποχρέωση να υλοποιήσει εντός της επόμενης 4ετίας ευρύ επενδυτικό πλάνο με στόχο τον εκσυγχρονισμό της μαρίνας, αναβαθμίζοντας ταυτόχρονα τη συνολική εικόνα της περιοχής.

Στην πλήρη ανάπτυξή της η μαρίνα Χίου θα προσφέρει 180 θέσεις ελλιμενισμού για σκάφη αναψυχής μήκους μέχρι 25 μέτρα και έως 6.900 τ.μ. στεγασμένων εγκαταστάσεων για χρήσεις τουρισμού-αναψυχής.

Στο πλαίσιο των επενδύσεων προβλέπεται η αναβάθμιση των λιμενικών υποδομών, η καθαίρεση του υφάλου στην είσοδο της μαρίνας, η τοποθέτηση μόνιμων αγκυροβολίων, δεστρών και πυργίσκων παροχών στα σκάφη, καθώς και η κατασκευή όλων των αναγκαίων υποδομών στη χερσαία ζώνη, με κυριότερη τη διαμόρφωση του εσωτερικού οδικού δικτύου και της εισόδου, ομοίως και των θέσεων στάθμευσης.