Χρηστικά

Παρατείνεται η προθεσμία για τη 3η φάση του Μεταφορικού Ισοδύναμου


Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης για τη 3η φάση 2019 του Μεταφορικού Ισοδύναμου.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, ορίζεται νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης η Δευτέρα 17/2/2020.

Σημειώνεται ότι η δυνατότητα υποβολής παρέχεται στους δικαιούχους που υπάγονται στα οριζόμενα της ισχύουσας Πρόσκλησης.