Χρηστικά

Παράταση υποβολής δικαιολογητικών στη Δράση Ενίσχυσης Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων


Απόφαση για την παράταση της προθεσμίας υποβολής απαιτούμενων δικαιολογητικών Ένταξης για τους δικαιούχους του Συμπληρωματικού Προσωρινού Πίνακα της Δράσης «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης-Β’ Κύκλος» του ΕΠΑνΕΚ», ΕΣΠΑ 2014 – 2020»- ΠΡΩΤΗ (1η) ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΩΝ (Ημερομηνία απόφασης και ανάρτησης στη Διαύγεια 19-7-2019), υπέγραψε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, παρατείνεται η προθεσμία υποβολής του φακέλου με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά Ένταξης του Παραρτήματος IV της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης για την Κατηγορία Δικαιούχων Α έως την Τετάρτη 07/08/2019 και για την Κατηγορία Δικαιούχων Β έως την Τετάρτη 31/07/2019.

Οι αρμόδιοι Εταίροι-Περιφερειακές Μονάδες του ΕΦΕΠΑΕ (ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ για τις Περιφέρειες της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας) θα ενημερώσουν ηλεκτρονικά τους ενδιαφερόμενους Δυνητικούς Δικαιούχους.