Χρηστικά

Παράταση στο Πρόγραμμα Οικονομικής Στήριξης Οικογενειών


Παρατάθηκε έως την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, για τις εργαζόμενες μητέρες σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα το «Πρόγραμμα Οικονομικής Στήριξης Οικογενειών για την Παροχή Φροντίδας και Φιλοξενίας σε παιδιά Προσχολικής Ηλικίας», με διεύρυνση των εισοδηματικών κριτηρίων.

Tα εισοδηματικά κριτήρια καθορίστηκαν με Κοινή Υπουργική απόφαση, έχουν ως εξής: Έως 36.000 ευρώ για μητέρες που έχουν έως δύο παιδιά. Έως 39.000 ευρώ για μητέρες που έχουν έως τρία παιδιά. Έως 42.000 ευρώ για μητέρες που έχουν τέσσερα παιδιά και έως 45.000 ευρώ για μητέρες που έχουν από πέντε και άνω. Επίσης, δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής και σε όσες εργαζόμενες ή αυτοαπασχολούμενες μητέρες έκαναν αίτηση στο προηγούμενο πρόγραμμα «Εναρμόνιση Επαγγελματικής και Οικογενειακής ζωής» αλλά δεν είχε γίνει δεκτή για εισοδηματικούς ή άλλους λόγους. Οι ενδιαφερόμενες μητέρες μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικά, στην ειδική πλατφόρμα στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ (eetaa.gr/).

Διαβάστε επίσης