Τράπεζες

Παπαδημούλης για Τρ. Πειραιώς/CoCos: Μεθόδευση σε βάρος του Δημοσίου


Αιχμές για τη σχεδιαζόμενη κρατικοποίηση της Τρ. Πειραιώς διατυπώνει ο αντιπρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου Δημ. Παπαδημούλης, επισημαίνοντας  ότι θα γίνει με όρους που συνεπάγονται τεράστια ζημία του Δημοσίου.

Σε ερώτηση του προς τον SSM (ευρωπαϊκό Εποπτικό Μηχανισμό), ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ αμφισβητεί εμμέσως την ανάγκη μετατροπής των ομολογιών CoCos  σε μετοχές – μέσω της οποίας θα επέλθει κρατικοποίηση της τράπεζας – και υπαινίσσεται μεθόδευση  εις βάρος των συμφερόντων του Δημοσίου, προς όφελος των ιδιωτών μεγαλομετόχων.

Επισημαίνεται ότι η κυβέρνηση έχει ουσιαστικά εναποθέσει το ιδιοκτησιακό μέλλον της Τρ. Πειραιώς στον SSM, ο οποίος καλείται να αποφανθεί εάν η τράπεζα έχει ή όχι την κεφαλαιακή δυνατότητα να πληρώσει τους τόκους των ομολογιών CoCos, ώστε να αποφύγει  την κρατικοποίηση.

Στην ερώτηση του ο κ. Παπαδημούλης αναφέρει ότι η Τρ. Πειραιώς έχει από καιρό δηλώσει ότι διαθέτει την αναγκαία ρευστότητα και κεφαλαιακή επάρκεια για να καταβάλει τους τόκους. Εντούτοις, με δημοσιεύματα και διαρροές στον Τύπο δημιουργείται η εντύπωση ότι ο SSM δεν θα δώσει τη συγκατάθεση του -  και ετσι θα είναι μονόδρομος η μετατροπή των CoCos και η κρατικοποίηση της τράπεζας.

Η προεξοφλούμενη από τη κυβέρνηση και τα media αρνητική απάντηση του SSM βασίζεται στο ότι η ΕΚΤ έχει ήδη συστήσει στις τράπεζες να μη διανείμουν μερίσματα ή άλλες παροχές στους μετόχους τους, προκειμένου να μην αποδυναμωθούν κεφαλαιακά.

Ο επικεφαλής της ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ επισημαίνει ότι η σύσταση αυτή αφορά τη διανομή μερισμάτων και όχι τόκων -άρα δεν αφορά την Τρ. Πειραιώς και τους τόκους των ομολογιών της.  Με την ερώτηση του προς τον SSM  ζητά να αποσαφηνισθεί αυτό το ζήτημα

Υπαινισσόμενος μεθόδευση που εξυπηρετεί τους μεγαλομετόχους και οδηγεί την τράπεζα σε προσωρινή κρατικοποίηση με ζημία του Δημοσίου, ζητά επίσης να απαντηθεί

γιατί έχει υποβληθεί ερώτημα στον SSM σχετικά με τη δυνατότητα αποπληρωμής των τοκομεριδίων των CoCos, αφού με ανακοίνωσή της η τράπεζα χαρακτηρίζει ως πλήρως διαχειρίσιμη την πληρωμή των τόκων σε μετρητά

Ο κ. Παπαδημούλης τονίζει ότι «ενδεχόμενη μη πληρωμή των τόκων θα οδηγούσε στην μετατροπή των CoCos σε μετοχές, με σημαντική απώλεια αξίας για το Δημόσιο, λόγω διαφοράς της σημερινής χρηματιστηριακής αξίας της μετοχής της τράπεζας σε σχέση με την τιμή κατά το έτος ανακεφαλαιοποίησής της».
«Ενόψει της υποχρέωσης πληρωμής τοκομεριδίων προς το Ελληνικό Δημόσιο, στις 2 Δεκεμβρίου και των σεναρίων που διοχετεύονται διαρκώς στον ελληνικό τύπο περί μη αποπληρωμής των οφειλόμενων τοκομεριδίων», ερωτά τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό (SSM) εάν επιβεβαιώνει ότι

  •  η Τράπεζα  Πειραιώς «οφείλει να καταβάλει τους τόκους για τα CoCos βάσει του άρθρου 141 της Οδηγίας περί Κεφαλαιακών Απαιτήσεων»
  • «οι συστάσεις της ΕΚΤ δεν περιορίζουν την καταβολή των τόκων των CoCos, αφού αναφέρονται μόνον στην καταβολή μερισμάτων».
Διαβάστε επίσης