Επιχειρήσεις

Πάνω από τα 230 εκατ. ευρώ οι οφειλές της ΕΒΖ


"Δεν έχουν εκλείψει οι λόγοι για άρση της αναστολής και η εταιρία δεν δύναται να στηρίξει οιοδήποτε αίτημα επαναδιαπραγμάτευσης των μετοχών στο ΧΑ", επισημαίνει η Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης, ενώ οι ληξιπρόθεσμες δανειακές και άλλες υποχρεώσεις ξεπερνούν τα 230 εκατομμύρια ευρώ.

Συγκεκριμένα, μέσω ανακοίνωσης που εξέδωσε η ΕΒΖ τονίζει πως κατόπιν επιστολής του Χρηματιστηρίου, προβαίνει στην ακόλουθη ενημέρωση:

 • Η υφιστάμενη κατάσταση της οικονομικής θέσης της EΒΖ ΑΕ αποτυπώνεται χαρακτηριστικά στη διάρθρωση των ιδίων κεφαλαίων που έχουν καταστεί αρνητικά ως συνέπεια των συνεχώς ζημιογόνων αποτελεσμάτων των τελευταίων 11 ετών, ενώ ζημιογόνα θα είναι και η χρήση που έληξε στις 30.6.2018. Με δεδομένα τα αρνητικά ίδια κεφάλαια και τη ζημιογόνα λειτουργία της, η εταιρία έχει περιέλθει σε θέση αδυναμίας εκπλήρωσης των συμβατικών της υποχρεώσεων. Οι ληξιπρόθεσμες δανειακές και άλλες υποχρεώσεις της ξεπερνούν τα 230 εκατομμύρια ευρώ.
 • Η EΒΖ ΑΕ έχει εισέλθει σε διαπραγματεύσεις με τη βασικότερη πιστώτριά της Τράπεζα Πειραιώς (η οποία εκπροσωπεί ποσοστό άνω του 70% των συνολικών υποχρεώσεων της εταιρίας) προς κατάρτιση συμφωνίας εξυγίανσης των άρθρων 104 επ. του Ν. 3588/2007, ήτοι προκειμένου να κατατεθεί αίτηση άμεσης συμφωνίας εξυγίανσης (pre-pack).
 • Συμφωνία εξυγίανσης δεν έχει κατατεθεί μέχρι σήμερα. Ωστόσο, ενόψει της επικείμενης κατάθεσης αυτής, στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 εκδόθηκε ύστερα από αίτηση για λήψη προληπτικών μέτρων σύμφωνα με το άρθρο 106α παρ.6 του ν.3588/2007, την οποία υπέβαλε η εταιρίας μας με συναίνεση της βασικής πιστώτριας Τράπεζας Πειραιώς, προσωρινή διαταγή της Προέδρου Υπηρεσίας του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης σύμφωνα με την οποία απαγορεύθηκε προσωρινά και μέχρι την κατάθεση της αίτησης επικύρωσης και σε κάθε περίπτωση έως τέσσερις (4) μήνες από την χορήγηση της προσωρινής διαταγής, ήτοι μέχρι 3-1-2019:
 1. η ατομική και συλλογική αναγκαστική εκτέλεση των πιστωτών κατά της  EΒΖ ΑΕ
 2. η λήψη και εκτέλεση οποιουδήποτε ασφαλιστικού μέτρου εις βάρος της  EΒΖ ΑΕ
 3. η έκδοση σε βάρος της  EΒΖ ΑΕ διαταγών πληρωμής
 4. η κήρυξη της  EΒΖ ΑΕ σε κατάσταση πτώχευσης
 5. η εφεξής δέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών της EΒΖ ΑΕ.

Η ως άνω αίτηση κατατέθηκε με τη συναίνεση της βασικής πιστώτριας Τράπεζας Πειραιώς.

Παράλληλα, η εταιρία συνεχίζει την ανακοίνωση της, αναφέροντας:

 • Κατά συνέπεια επίκεινται εντός του τρέχοντος έτους οι εξελίξεις ως προς την κατά τα ανωτέρω επιδιωκόμενη εξυγίανση. Εν τω μεταξύ, η εταιρία συνεχίζει τη λειτουργία της.
 • Η δημοσίευση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της ΕΒΖ ΕΒΖ 0,00% ΑΕ για την οικονομική χρήση που έληξε στις 30.6.2018 αναμένεται για τα τέλη Νοεμβρίου 2018.
 • Με βάση τα προαναφερόμενα, η εταιρία, δεδομένου ότι δεν έχουν εκλείψει οι λόγοι για άρση της αναστολής, δεν δύναται να στηρίξει οιοδήποτε αίτημα επαναδιαπραγμάτευσης των μετοχών της στην αγορά του ΧΑΑ.
 • Η εταιρία διαθέτει Τμήμα Μετόχων το οποίο θα χειριστεί την επικοινωνία και εξυπηρέτηση των μετόχων της σε περίπτωση διαγραφής. Οι μέτοχοι μπορούν να επικοινωνούν για το σκοπό αυτό στο τηλέφωνο 2310 296.400 (κυρία Ελένη Λογοθέτου). Επίσης θα αναρτώνται πληροφορίες στην ιστοσελίδα της εταιρίας ebz.gr (Επενδυτικές Σχέσεις). Τέλος έχουμε πρόθεση οι μετοχές να παραμείνουν άϋλες και να καταχωρηθούν ως μη εισηγμένες στα ηλεκτρονικά αρχεία του Ελληνικού κεντρικού αποθετηρίου τίτλων ΑΕ.

Αξίζει να σημειωθεί για την Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης, πως μετά την απόσυρση της Innovation Brain, αναζητείται νέα επενδυτική πρόταση, ενώ πηγές του υπουργείου Οικονομίας ανέφεραν πως υπάρχουν 3 ενδιαφερόμενοι.