Υγεία

Πάνω από 965.293 οι ενταγμένοι σε θεραπευτικό πρωτόκολλο διαβητικοί στην Ελλάδα


Σημαντικά ευρήματα παρουσιάζονται από τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης, για τους πάσχοντες από σακχαρώδη διαβήτη στην Ελλάδα.

Ο ΗΔΙΚΑ απέδωσε τα ανωτέρω στην Ομοσπονδία Σωματείων - Συλλόγων Ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη, μετά από αίτημα της τελευταίας.

Όπως αναφέρεται, το πλήθος των ατόμων που έχουν ενταχθεί σε τουλάχιστον ένα θεραπευτικό πρωτόκολλο σακχαρώδη διαβήτη στην Ελλάδα είναι 965.293.

Ο αριθμός των πασχόντων ανά θεραπευτικό πρωτόκολλο σακχαρώδη διαβήτη έχει διαμορφωθεί ως εξής:

  • Σακχαρώδης διαβήτης τύπου 1 (ινσουλινοεξαρτώμενος): 48.837
  • Σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2: 930.750

Άλλοι τύποι σακχαρώδους διαβήτη 8.621. Σακχαρώδης διαβήτης κύησης 6.075.Νεογνικός Σακχαρώδης διαβήτης: 16. Ισουλινοπενία μετά από ιατρικές πράξεις: 102

Η ΗΔΙΚΑ τονίζει στο έγγραφό της πως «για το πλήθος των πασχόντων ανά πρωτόκολλο προσμετρούνται τα άτομα που έχουν ενταχθεί σε κάθε ένα πρωτόκολλο. Σε περίπτωση που ένα άτομο έχει ενταχθεί σε περισσότερα του ενός πρωτόκολλα, τότε θα προσμετρηθεί σε κάθε ένα από τα πρωτόκολλα αυτά. Για το λόγο αυτό δεν θα  πρέπει σε καμία περίπτωση να αθροιστεί το πλήθος των πασχόντων ανά πρωτόκολλο για να παραχθεί ο συνολικός αριθμός των πασχόντων από σακχαρώδη διαβήτη στην Ελλάδα».